12 winnaars van een duurzame wasdroger

Tijdens de duurzaamheidskraam op het erf van De Ulebelt, op zondag 6 oktober, konden bezoekers meedoen aan een Energiekwis. Goeie antwoorden konden een duurzame wasdroger opleveren, die meestal met een glimlach in ontvangst werd genomen. Aan 12 families kon zo’n duurzame wasdroger uitgereikt worden. Behalve de energiekwis, was er ook een energiehuisje te bezichtigen, waarin allerlei toepassingen van isolatie en een zonnepaneel te zien waren. Dit huisje was uitgeleend door de Deventer Energiecoöperatie aan De Ulebelt voor deze dag.

Een lang rood-wit-lint liep over het erf en verbeeldde de opschuivende klimaatzones. Door opwarming van de aarde verschuiven langzaam aan de klimaatzones met een snelheid van 11 meter per dag. Dat betekent dat er diersoorten zullen verdwijnen èn verschijnen in Nederland. Met bordjes om de 11 meter werd duidelijk gemaakt om welke dieren en planten dit bijvoorbeeld gaat, zoals de koekoek, ijsvogel, koninginnepage of wespenspin.

Kinderen konden hun krachten meten aan verschillende dieren: sommige dieren zijn immers in staat zo’n grote sprong temaken dat zij de klimaatzones kunnen bijhouden.

P1070746 P1070761P1070760P1070758