2e Prijs Groen en Doen-prijsvraag voor ‘Blij met Bijen’

De Ulebelt mocht op 27 november met de 2e prijs naar huis tijdens de prijsuitreiking van de landelijke prijsvraag van Groen en Doen. Met de prijs van 5.000 euro gaat De Ulebelt in 2014 meer aandacht geven aan bijen, samen met de partners Deventer Imkers, Bijenlint, B-cause en uiteraard vele vrijwilligers. Denk aan uitzaaien van bijenbloemenzaad, planten van de goede drachtplanten, creëren van nestgelegenheid voor solitaire insecten (insectenhotel), niet gebruiken/kopen van bestrijdingsmiddelen in de tuin (dus ook geen behandelde bloembollen) etc.

Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad.