3 april: lezing over de bij met Arie Koster

Het Jaar van de Bij, lezing Arie Koster

2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De Ulebelt wil daar graag aandacht aan besteden en organiseert dinsdag 3 april een lezing over dit thema. Spreker van deze avond is Arie Koster, oprichter van de landelijke bijenhelpdesk. Arie Koster is tevens onderzoeker geweest bij Alterra en de Adviesgroep vegetatiebeheer, Lector stedelijke beplantingen bij Hogeschool van Hall Larenstein en schreef een tiental boeken en vele artikelen over natuur en beheer in de stedelijke omgeving.

Bijen zijn van levensbelang voor de natuur. Zonder bijen vindt er geen bestuiving van planten plaats. Zonder bijen geen tomaten en appels. Helaas gaat het niet goed met de bijen in Nederland. Veel bijen sterven. U kunt de bijen helpen! Onder andere door te zorgen voor de juiste planten en door het creëren van nestelmogelijkheden voor bijen. Hoe u de bijen verder kunt helpen hoort u tijdens de lezing.

De Bever en Klauwieren

De Nederlandse Zoogdiervereniging heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bever, want het gaat steeds beter met de bever in Nederland. De Vogelbescherming besteed dit jaar extra aandacht aan de Klauwieren.

De Ulebelt organiseert een aantal interessante en levendige lezingen over deze jaarsoorten.

3 april: lezing over de Bij door Arie Koster, oprichter van de bijenhelpdesk

24 april: lezing over de Klauwieren door Marijn Nijssen van de stichting Bargerveen

9 mei:  lezing over de Bevers door Robert Pater van Stichting Landschap Overijssel

Alle lezingen zijn op De Ulebelt, Maatmansweg 3 in Deventer, van 20.00-22.00 uur. Toegang €5,=, Vrienden €3,50.

Opgave via info@ulebelt.nl of 0570-653437.