Actieve bewoners en klimaatopgave

Hoe kunnen we de gevolgen van de klimaatcrisis opvangen? Dan gaat het over verdroging, wateroverlast en hittestress. De hoeveelheid verhard oppervlak van daken, wegen, stoepen, parkeerterreinen en ook tuinen verergeren de problemen, maar daar ligt ook de oplossing. Daken en tuinen kunnen worden afgekoppeld, zodat de regen de grond in kan. Tuinen en platte daken kunnen worden vergroend, wat koeling en schaduw geeft. Bovendien is een groene leefomgeving rijker aan biodiversiteit, gezonder, waardevoller en ook gewoon mooier.

De Ulebelt werkt aan het betrekken van bewoners bij de klimaatopgaven. Wij helpen buurtbewoners om samen af te koppelen en te vergroenen. We organiseren bewonersavonden met presentaties over de knelpunten en de oplossingen, en geven ontwerpworkshops over hoe het water geïnfilteerd kan worden in de eigen tuin. We helpen bij de volgende stappen, ook bij de aanvragen voor subsidies. Wat blijkt – daar is heel veel belangstelling voor! Inmiddels zijn groepen bewoners actief geworden in de volgende wijken: Centraal Wonen, de Worp, Colmschate Zuid, Duikerstraat, Tessemacherstraat, Groenling, Oostrik, Zandweerd-Noord, Hof van Adwaita, Boreel, Vondellaan, Cruquiushof, Tjoenermarke, Vijfhoek-Noord. Veertien wijken met in totaal bijna 300 huishoudens. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Deventer en met ondersteuning van de waterschappen Vallei en Veluwe en Drents-Overijsselse Delta. Ook hebben we ons aangesloten bij de landelijke Green Deal Groene Daken.

De gemeente zet vol in op de klimaatopgaven. De komende jaren wordt dit programma verder uitgebreid.

Meer info