Ambtenaren denken mee met Ulebelt

In het kader van Serious Request gaat een vertegenwoordiging van ambtenaren uit heel Nederland zich morgen een dag lang bezig houden met vraagstukken die gemeenten hebben ingediend voor het programma Serious Ambtenaar. Allerlei casussen zijn ingediend. De gemeente Deventer heeft de casus van de Ulebelt ingediend: “Maak NME centrum de Ulebelt duurzaam toekomstbestendig”. De deelnemers gaan aan de slag met de vraag hoe er vanuit de verschillende gemeentelijke programma’s taken en/of doelstellingen ondergebracht kunnen worden bij het bestaande educatieve centrum om daarmee enerzijds die taken goed uitgevoerd te krijgen en anderzijds een bijdrage te leveren aan het vergroten van het verdienvermogen van de instelling. Bedenk slimme (kruis)verbanden die effectief een bijdrage kunnen leveren aan het centrum en daarmee ook aan de uitvoering van de kerntaken.

De Ulebelt is verheugd dat de gemeente op deze wijze meedenkt in de toekomstbestendigheid van de organisatie en is nu al benieuwd naar de resultaten. Aan het einde van de dag bepaalt de opdrachtgever (gemeente Deventer) wat het advies van de ambtenaren hen waard is, en dit bedrag is de sponsorbijdrage van de gemeente aan Serious Request. Vanuit de Ulebelt zijn twee medewerkers de hele dag aanwezig bij Serious Ambtenaar, om vragen te kunnen beantwoorden.