BeeDeal Deventer ondertekend

Gemeente Deventer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting IJssellandschap, Imkers Vereniging Deventer, ANV Groen Salland, LTO Afdeling Noord Salland en de Ulebelt tekenden 30 augustus in het stadhuis een Bee Deal. Met de Deal maken zij afspraken om samen de leefomgeving van bijen te verbeteren. Als voorproefje hierop schonken de Deventer imkers het eerste potje met stadshoning (van de bijenkast op het dak van stadskantoor) aan de gemeente.

De partijen zochten in de omgeving naar mogelijkheden voor verbetering van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers. De gemeente kijkt onder meer naar bijvriendelijk inrichten en beheren van verschillende nieuwbouwlocaties, bermen en parken. Het waterschap gaat samen met andere partijen werken aan bijvriendelijke beplanting op eigen terreinen en de aanleg van open plekken langs watergangen voor zandbijen. IJssellandschap brengt de bijvriendelijke inrichting van bufferzone Epsenoord in. De imkers adviseren bij de uitvoering en informeren inwoners. Agrariërs nemen ook bijvriendelijke maatregelen op hun bedrijf zoals bloeiende randen, bloeiende bomen en struiken en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die voor bijen gevaarlijk zijn. De Ulebelt laat op haar terrein zien hoe een bijvriendelijke inrichting gerealiseerd kan worden en biedt via educatieve programma’s ook informatie aan over bijen en bestuivers.

Meer info