De Ulebelt gaat duurzaam door!

Meest actuele ontwikkelingen:

oktober 2014: tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting van de gemeente, heeft het college van B&W geconstateerd dat er minder bezuinigd hoeft te worden dan verwacht. Dat houdt in dat de bezuinigingen op instellingen (zoals De Ulebelt) niet meer nodig zijn. Dit is overgenomen door de gemeenteraad, en dat is natuurlijk goed nieuws voor De Ulebelt en al haar bezoekers, klanten, vrijwilligers, medewerkers!

Half mei:

In het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord van de gemeente Deventer is bepaald dat de voorgenomen bezuinigingen op instellingen (zoals De Ulebelt) worden uitgesteld naar 2016. Dat betekent concreet dat voor De Ulebelt de acute bedreiging even weg is. We kunnen ons weer volledig op ons eigenlijke werk richten: duurzame natuurbeleving verbinden met milieu-educatie. De medewerkers en de ruim 110 vrijwilligers zijn er klaar voor. Net als alle voorgaande jaren. Het actie-draaiboek gaat even in de kast, als het moet pakken we het er even snel weer uit.
De opgehaalde handtekeningen, ruim 5.000,  zullen we op een goed moment overhandigen aan de politici. We zullen iedereen blijven informeren over de ontwikkelingen, onder andere via de website en de Nieuwsbrief en op ons schitterende terrein zelf.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun met prachtige harten, lijsten, zelf bedachte acties etc van vele Vrienden, bezoekers, kinderen en leerkrachten! . Wij voelen ons gesterkt om door te gaan.

Op 31 maart filmde RTV Oost een kort item op ons terrein.

Net als Deventer Televisie

Er zijn al diverse handtekenacties gehouden, op de Brink en bij grote winkelcentra. Veel mensen komen ons spontaan helpen met actievoeren!

Op onze website zijn hartverwarmende verhalen te lezen ter ondersteuning van ons werk.

De scholen zijn opgeroepen om ook in actie te komen, via de  hartekreten-actie

Leuke actie: Tara, Emmy, Minke, Anna, Robbin, Sofie, Bram en Joshua van de Rankschool hebben ruim 60 armbandjes zelf gemaakt en verkocht, en kwamen op 23 april de opbrengst van 36 euro brengen bij De Ulebelt, Goed werk! Zie foto op de fotopagina.

Meer mogelijkheden om zelf in actie te komen, en fotopagina van het actievoeren!

Achtergrond:

De gemeente stelt voor om 400.000 euro te bezuinigen en daarmee de subsidie op De Ulebelt volledig af te bouwen.

Dit plan is dramatisch voor het voortbestaan van De Ulebelt!

De voorgestelde bezuinigingen staan op een lijst van onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. Uit deze lijst met een totaal van  5,4 miljoen bezuinigingen, moet gekozen worden uit die onderwerpen die de samenleving het minst pijn gaan doen. In totaal moet 2,5 miljoen bezuinigd worden.

Vindt u dit ook geen goede zaak? Help ons en laat weten dat u vindt dat De Ulebelt niet moet sluiten! Dat kan door een steunbetuiging per mail te sturen of op website of Facebook uw reactie achter te laten!!

Er zijn nog meer mogelijkheden om in actie te komen, ga hiervoor naar de actiepagina!

De bezuiniging zou al per 1-1-2015 moeten ingaan.De gemeente stelt dat De Ulebelt via particuliere initiatieven en crowdfunding verder moet gaan. Over de bezuinigingsvoorstellen staat een bericht in de Stentor

Gevolgen van dit bezuinigingsvoorstel zijn dramatisch. Deze bezuiniging  (na drie jaren van eerdere bezuinigingen!) betekent:  zeer beperkte openingstijden van de kinderboerderij; drastische beperking van het dierenbestand; geen educatieve activiteiten voor kinderen. Bovendien is De Ulebelt niet meer in staat haar sociale functie te vervullen: het bieden van een zinvolle dagbesteding en beschermde werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het ergste geval betekent het sluiting van De Ulebelt.

De Ulebelt is de laatste jaren uitgegroeid tot een educatief centrum met een fantastische uitstraling waar de gemeente trots op kan zijn. De ontwikkeling van een professionele kinderboerderijfaciliteit met goede stal- en opslagvoorzieningen, twee prachtige uitdagende speelplaatsen en een leuke kiosk heeft de nodige inspanningen gekost. Daarvoor heeft De Ulebelt recentelijk twee landelijke keurmerken ontvangen. Dit alles is echter alleen mogelijk door het werk van professionele medewerkers, dierverzorgers en terreinbeheerders, samen met de inzet van de vele vrijwilligers en financiële ondersteuning door onze Vrienden, Sponsors en de NV Milieucentrum.

Sociale functies

De Ulebelt vervult naast haar educatieve functie ook een aantal belangrijke sociale functies. Zo werken er op ons terrein mensen met een verstandelijke en fysieke beperkingen, maar ook mensen met een tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt hervinden hier hun arbeidsritme en werkplezier. Kinderen met een verstandelijke beperking helpen onder begeleiding mee op de boerderij. De Ulebelt is onlangs positief beoordeeld voor het behalen van het keurmerk voor zorgboerderijen. Dit kan allemaal dankzij de multifunctionele inzet van ons personeel. Zo zijn er belangrijke win-win situaties ontstaan waar de gemeente zo op aan dringt. Ook deze functies dreigen te komen vervallen. Tot slot heeft De Ulebelt met haar tuinen, boerderij, speelplaatsen, poelen en dierenweiden, een bijzondere functie in de wijk. Mensen recreëren en ontmoeten elkaar op ons terrein. Ook dat is een belangrijke functie in een wijk met beperkte sociale voorzieningen. Het zal duidelijk zijn dat het maatschappelijke en publieke belang van De Ulebelt groot is.

– De Ulebelt ontvangt naar schatting ruim 50.000 bezoekers per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2007 bij de start van boerderij.

– De Ulebelt biedt betaalde banen aan dierverzorgers en terreinmedewerkers. Deze professionals bieden begeleiding aan tientallen werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt die op detacheringsbasis bij De Ulebelt actief zijn.

– Volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking zijn op therapeutische basis actief met dagbestedingen.

– Bijna 100 vrijwilligers zijn op de kinderboerderij actief en helpen mee in de dier- en terreinverzorging, horecadiensten of evenementenorganisatie.

– Kinderen van de basisscholen krijgen lessen over dier, natuur, voedsel, agrarische beroepen, milieu en duurzaamheid. Dit door te doen, luisteren, ruiken, voelen en te proeven. Kortom ze beleven het zelf.

– Leerlingen vanuit agrarisch onderwijs vinden bij De Ulebelt hun vakgerichte stage. De Ulebelt is een door Aequor erkend leerbedrijf.

Waarde behouden

De Ulebelt is een educatief centrum op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. En dat Natuur en Milieu Educatie werkt is al lang wetenschappelijk bewezen door onderzoeken naar lange termijn effecten. Houding en gedrag ten opzichte van natuur, milieu en eigen leefomgeving worden positief beïnvloed. Natuur en Milieu Educatie is essentieel voor een meer duurzame samenleving. Dit sluit nauw aan bij de lange termijn doelstellingen van de gemeente Deventer. Wij zullen de nieuwe coalitie vragen om de waarde van De Ulebelt voor de gemeente te behouden. Verder roepen we iedereen op om ons daarbij te helpen en ons via www.ulebelt.nl een ondersteuning toe te mailen.

Laat hier uw reactie achter!

AHW divers (1)AHW divers (3) AHW divers (9) AHW divers (7)