Schenk belastingvrij in 3 stappen

Het is heel gemakkelijk om uw gift aan de Ulebelt belastingvrij te doen. U heeft een voordeel én de Ulebelt ontvangt jaarlijks een gift. U legt de schenking vast met een schenkingsformulier en u doet uw gift voor minimaal 5 jaar. Uw bijdrage wordt door de Belastingdienst als aftrekbare gift aangemerkt, omdat de Ulebelt een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status heeft.

Wat moet u doen?

Download het formulier ‘Overeenkomst voor een periodieke schenking’ en vul dit in. U kunt ook kiezen om er meteen een automatische betaling van te maken. Kies dan voor het formulier ‘Betalingsvolmacht voor een periodieke schenking’. Maak een keuze uit één van de twee onderstaande downloads.
Stuur het formulier naar de Ulebelt, zodat de ontbrekende gegevens van de Ulebelt kunnen worden ingevuld door ons, zoals onder meer. een uniek transactienummer. U mag het formulier ook afgeven bij de receptie.
U maakt de gift over. De Ulebelt stuurt ondertussen het volledig ingevulde formulier weer naar u terug, om te bewaren in uw eigen administratie. U kunt dit formulier gebruiken bij de belastingaangifte.

Kies hieronder één van de twee formulieren om te downloaden:Heeft u nog vragen hierover? Kijk hieronder bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op, via een mail of telefoon (0570-653437).

Veelgestelde vragen

Geldt er een minimum of maximum bedrag voor een belastingvrije gift?

 • Nee, er is geen drempel en geen maximum bedrag vastgesteld voor het doen van een periodieke gift.

Wat doet de Ulebelt met mijn gift?

 • De Ulebelt gebruikt giften voor het verfraaien van het terrein, bijvoorbeeld met aantrekkelijke doe-elementen voor grote en kleine bezoekers. Giften komen altijd ten goede aan de doelstelling van de Ulebelt: mensen informeren en inspireren voor een duurzame samenleving.

Moet een periodieke schenking via een notaris geregeld worden?

 • Nee, dat kan ook via het schenkingsformulier. De Belastingdienst heeft hiervoor voorbeelden beschikbaar gesteld, die de Ulebelt ook gebruikt. Hierboven kunt u zo’n formulier downloaden.

Wat is een periodieke gift?

 • De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen periodieke giften en gewone giften. Periodieke giften kunnen volledig en zonder aftrekbeperking worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Voor gewone giften gelden wel aftrekbeperkingen. De volgende voorwaarden gelden voor een periodieke gift:
 • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de Ulebelt. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meerdere termijnen binnen het jaar betaalt.
 • U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar.
 • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaren. Overlijdt u vóór die termijn verloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Onder welke voorwaarden kan ik een periodieke gift geheel aftrekken?

 • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling); de Ulebelt heeft deze status.
 • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u zelf sluit met de Ulebelt. (Deze overeenkomst is te downloaden via de knoppen hierboven of via de Belastingdienst).
 • U krijgt niets in ruil voor uw periodiek gift.

Wat is een gewone gift?

 • Voldoet uw gift niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden, dan wordt de gift als gewone gift aangemerkt. U mag uw gift(en) slechts beperkt aftrekken. Het totaal bedrag van al uw giften, na aftrek van 1% van uw verzamelinkomen (met een minimum van € 60,00) mag u aftrekken als persoonsgebonden aftrek, doch maximaal 10% van uw gezamenlijke drempelinkomen.

Hoe groot is mijn belastingvoordeel als ik een gift aan de Ulebelt doe?

 • Het exacte bedrag dat u uiteindelijk terugkrijgt van de fiscus is afhankelijk van uw inkomenssituatie. Hierin wordt gerekend met het verzamelinkomen van u (en uw eventuele fiscale partner).
 • Met een eenvoudige rekenmodule berekent u hier hoe het belastingvoordeel werkt: www.anbigift.nl/ulebelt/

Kan ik als ondernemer ook belastingvrij schenken?

 • Indien uw gift als sponsoring (bedrijfsuitgave) wordt aangemerkt , kunt u het gehele bedrag van de sponsoring ten laste van uw jaarwinst brengen.