Bevlogen presentatie in gemeenteraad

raadspreziraadsprezi 3raadsprezi 4DSC00712In het kader van de politieke besluitvorming rondom de gemeentelijke bezuinigingen, was De Ulebelt op woensdag 13 maart aan de beurt om de raad een presentatie te geven. Directeur Kor Braams startte zijn verhaal met een gedicht van Remco Campert (“Verzet begint niet met grote woorden…”). Hij wist overtuigend uiteen te zetten wat een nieuwe bezuinigingsronde zou betekenen voor De Ulebelt. Zijn betoog werd ondersteund door 4 insprekers. Professor Kris van Koppen zette uiteen -vanuit zijn expertise als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van Natuur- en Milieu-educatie- wat het belang is van een centrum als De Ulebelt voor de opvoeding van kinderen op het gebied van natuur en milieu. Hij gaf bovendien aan welke voorbeeldfunctie De Ulebelt speelt binnen Nederland op dit vlak. Directeur Paschal Vliegen van de Wizardschool wist goed uiteen te zetten hoe het onderwijs gebruik maakt van de faciliteiten van De Ulebelt; welke rol het centrum speelt binnen de wijk en hoe ouders hier tegen aan kijken. Hij sprak namens de basisscholen in de Vijfhoek, goed voor 2.000 leerlingen. IVN secretaris Frens Westenbrink sprak namens de lokale natuur- en milieu-organisaties over het belang van de ondersteunende functie van De Ulebelt voor het plaatselijke vrijwilligerswerk van de natuur- en milieu-organisaties in Deventer. Tenslotte hield Sterre Delemarre een indrukwekkend betoog als ouder van een kind dat elke week twee keer naar De Ulebelt komt voor dagbesteding , over het effect van de zorgfunctie van het werken op een kinderboerderij voor kinderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking.

De Ulebelt bood de raadsleden een dikke leesmap aan, waarin alle reacties die ondertussen per mail, post en website waren binnengestroomd, ter ondersteuning van deze zaak. De tribune zat vol met medestanders van De Ulebelt, herkenbaar aan hun rode boerenzakdoek.

Op woensdag 27 maart zal De Ulebelt alle handtekeningen en resterende brieven en steunbetuigingen aanbieden aan burgemeester Heidema, om 13.30 uur op het erf van de kinderboerderij. ’s Avonds volgt dan het raadsdebat over de bezuinigingen. Uiteraard zit De Ulebelt weer op de publieke tribune.

Luister hier naar de presentatie!

Teksten van de presentatie zijn hier na te lezen