Leerlingen van het Ecolyceum aan de Boerhaave gaan op 12 en 13 oktober de boer op, in het kader van een voedseleducatieprogramma.

 De Ulebelt heeft in samenwerking met de Rabobank Salland en LTO Salland (land- en tuinbouworganisatie), een educatieprogramma over voedselproductie ontwikkeld, waarmee leerlingen van het Ecolyceum de boer op gaan.

“De praktijk van voedselproductie is zo ver van ons af komen te staan, het is hoog tijd om die weer zichtbaar te maken. Voor de partners in dit bijzondere project staat dat voorop”, zo stelt Estella Franssen, projectmanager bij de Ulebelt.

Update: artikel in ledenmagazine ‘Dichterbij’ van Rabobank Salland: “wat weet jij van voedsel” (december 2016)

De locatie de Boerhaave van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer is dit jaar gestart met twee VWO-klassen die een onderwijsprogramma volgen op het gebied van duurzaamheid, het Ecolyceum. De leerlingen van het Ecolyceum gaan op 12 en 13 oktober ‘s ochtends in groepen op bezoek bij boerenbedrijven in de buurt, en leren over de dagelijkse praktijk van onder andere melkveehouders, pluimveebedrijven, akkerbouwers, aspergetelers en een geitenboerderij. ‘s Middags zijn ze op de Ulebelt, delen ze hun ervaringen, gaan ze in gesprek met de professionals van LTO Salland en de Rabobank, en verwerken ze de locale producten tot een gezamenlijke maaltijd. Alleszelfmaken.nl verzorgt een kookworkshop voor de leerlingen en projectpartners.

De partners in dit project willen een reëel beeld geven van hoe de landbouw eruit ziet en een bewustwordingsproces op gang brengen, door leerlingen en boeren met elkaar in gesprek te brengen over het voedselsysteem in het algemeen en de rol van boeren en consumenten daarin. De intentie is om hier een jaarlijks terugkerend programma van te maken.

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is er groeiende aandacht voor het thema duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Daarom is per dit jaar een nieuwe leerstroom gestart op de locatie de Boerhaave in Deventer. Het Ecolyceum biedt een 3-jarig onderwijsprogramma voor excellente VWO-leerlingen op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord, met bijzondere aandacht voor onderzoekvaardigheden. Het programma is gebaseerd op vijf projecten per leerjaar waarbij ervaringsleren, actuele vraagstukken, en verbinding enkele kernwoorden zijn.

LTO staat voor Land- en Tuinbouw Organisatie, welke de belangen behartigt van de landbouw voor alle sectoren. Het bestuur van LTO Salland heeft gemerkt dat de kloof tussen burger en boer steeds groter is geworden. Er is veel onwetendheid over de dagelijkse gang van zaken op hedendaagse boerenbedrijven. LTO Salland ziet educatie dan ook als een belangrijk taak om een reëel beeld te geven van de landbouw. Door middel van een bedrijfsbezoek kan het boerenleven letterlijk beleefd worden, wat leidt tot groter bewustwording van waar ons dagelijks voedsel vandaan komt en hoe dit geproduceerd wordt.