Boomdeeldagen

Bomen bestellen Deventer niet meer mogelijk

Er komen Boomdeeldagen aan! Helaas is het voor inwoners van Deventer NIET meer mogelijk om bomen en plantmateriaal aan te vragen.

De aanvraaglimiet is bereikt voor Deventer. De mensen die wel hebben aangevraagd betalen slechts een kwart van de kostprijs. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Deventer delen bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25 procent van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

Inwoners van Deventer konden online plantmateriaal aanvragen; inheemse bomen of bosplantsoen. Er kon voor maximaal € 1.000,- besteld worden (de eigen bijdrage bedraagt dus maximaal € 250,-).

Boomdeeldag Deventer: 19 november
Het plantmateriaal kan in Deventer opgehaald worden op de Boomdeeldag op 19 november 2022 bij de Ulebelt.

Meer informatie
Meer informatie en contact via: Landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen