Brede coalitie ondertekende Bijenconvenant bij Ulebelt

bijenconvenant01In het kader van alle aandacht rondom de gevolgen van bijensterfte wereldwijd, ondertekende op woensdag 5 maart een brede coalitie van organisaties het Bijenconvenant. Dit landelijke convenant is een initiatief van het Bijenlint, en is inmiddels getekend door bijna 400 bedrijven en organisaties in Nederland.

Ondertekenaars uit Deventer: Gemeente Deventer, Het Groenbedrijf, Circulus, De Ulebelt, Imkervereniging Deventer, ecologische hoveniers Wencke Habermann Natuurlijk Groen, Anneke Rodenburg Tuin en Vlinder, Transition Towns Deventer, B-Cause, Kwekerij Het Nieuwe Veld, IVN Deventer, Natuureducatie Zebrarups,   Stichting Open Boek en de Ichtuskerk.

De partijen van dit convenant spreken af dat ze:

  • bij-vriendelijk te zullen handelen
  • actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen
  • mee te werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen
  • Als consument kun je de bijenstand ook helpen: zie hier

Dalende bijenstand

In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. In 2010 heeft de landelijke bijenvolk sterfte een recordhoogte van 27% bereikt, wat ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte. In West Nederland zijn de sterftecijfers het hoogst.

Oorzaken

Door een afname van drachtplanten (planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten. Daarnaast worden gewasbeschermingsmiddelen (Neonicotinoiden) vaker gebruikt. Deze middelen zijn zeer schadelijk voor bijen en hommels. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.

Cruciaal voor natuur en landbouw

De aangesloten partijen van dit convenant zijn ervan overtuigd dat de honingbij en in mindere mate andere bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid.

francoise en marcel wencke DSC_0237 overhandiging bijenlint aan ulebelt margriet de jagerbijenconvenant15bijenconvenant08bijenlint poster