Spek de Kas voor ezels

Ezels op de kinderboerderij van de Ulebelt: hoe leuk is dat?! Met de hulp van veel consumenten kunnen we dat wellicht realiseren! Vanaf woensdag 24 februari t/m 19 april loopt er weer de lokale sponsoractie van Jumbo (Flora, Colmschate), waarbij verenigingen, scholen en organisaties geld kunnen verdienen. Voor elk tientje aan boodschappen ontvangt de klant een waardebon, met unieke streepjescode die te doneren is aan één van de goede doelen. De Ulebelt heeft zich ook aangemeld, met haar wens om ezels aan te schaffen voor de kinderboerderij. Doe je mee? Ga dan in die periode je boodschappen doen bij Jumbo Flora en help de Ulebelt een handje!

ezel 029240_FB_Post_Spek de kas_800x800px

Ulebelt zoekt vrijwilligers

Goede voornemens gemaakt voor zinvol en leuk vrijwilligerswerk in 2017? Kom ons team versterken! De Ulebelt zoekt voor verschillende taken aanvulling van het vrijwilligersbestand! Hieronder de taken, de volledige vacatures zijn altijd te vinden op de website van de Vrijwilligerscentrale:

 

 

Bij interesse: neem contact op met coördinator vrijwilligerswerk: Ineke Veldkamp

Green Deal Scholen

Een goed onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Helaas laat het binnenklimaat en de energieprestatie van de meeste van de circa 9.000 schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland te wensen over. Om hier iets aan te doen is in november 2014 de Green Deal Verduurzaming Scholen gesloten tussen Rijksoverheid, onderwijssector en gemeenten. Doel van de afspraken is om op grote schaal de realisatie van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities op het gebied van energie (besparing en duurzame energieopwekking) en verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen.
Duurzaamheid is, ondanks de vele voordelen die het kan opleveren, helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid bij de renovatie, transformatie en het onderhoud van schoolgebouwen. Uit onderzoeken blijkt dat de oorzaak van het uitblijven van die versnelling voor een belangrijk deel ligt bij het ontbreken van kennis, inzicht en passende financiering. Daarnaast sluit het aanbod vaak niet aan op de vraag. Ook blijkt dat de expliciete vraag naar duurzaamheid nog beperkt is en dat de aangedragen (deel)oplossingen nog onvoldoende op die vraag aansluiten.
De Green Deal Verduurzaming Scholen hoopt – o.a. met een landelijke kennisportal & helpdesk – de drempels richting het op grote schaal verduurzamen van schoolgebouwen weg te nemen.
Meer informatie over Green Dealgreendeal scholen logo

 

Energie-educatie

Samen met andere natuur0- en milieu-educatieve centra in Nederland buigt de Ulebelt zich over het portfolio van een goed aanbod aan energie-educatie. Want  leren over energie en energiebesparing gaat goed samen als de school tegelijkertijd bezig is concrete maatregelen te nemen.  Op de website energieeducatie.nl is al meer te lezen over het aanbod. Op dit moment heeft de Ulebelt  al een overzicht van het huidige educatieve materiaal binnen Deventer.

zonnestroom klein

Expeditie Uiterwaard 2.0

In het voorjaar van 2016 kunnen klassen weer mee op Expeditie Uiterwaard. Groepen 7/8 van het basisonderwijs gaan de uiterwaarden bij Deventer ontdekken en beleven, en leren hier over de maatregelen die inmiddels genomen zijn om meer ruimte aan de rivier te geven.

Tussen 2011 en 2014 voerde de Ulebelt het succesvolle project Expeditie Uiterwaard uit met zo’n 2.000 leerlingen van het basisonderwijs in Deventer. We zijn erg blij dat we samen met het Waterschap Groot Salland deze Expedities opnieuw kunnen aanbieden voor het basisonderwijs. Het Waterschap heeft geld toegezegd voor nieuwe series, te starten met het voorjaar van 2016.

Inmiddels is er veel veranderd rondom de IJssel, want de maatregelen, waarover we tijdens de Expedities al vertelden, zijn nu uitgevoerd en het project Ruimte voor de Rivier Deventer is afgelopen maand officieel opgeleverd in aanwezigheid van minister Schultz. Tijdens die oplevering refereerde de Dijkgraaf (niet voor de eerste keer) aan het belang van educatie over dit project richting het onderwijs. De Ulebelt gaat dan ook met veel plezier verder met het realiseren van Expeditie Uiterwaard 2.0!

Aanmelden voor een Expeditie kan via projectleider Maike Nelissen.

120  P1020009 P1020116IMG_0067 P1020129 P1020149121

Rabobank Salland verlengt sponsoring de Ulebelt

Rabo 2De Ulebelt is bijzonder verheugd dat Rabobank Salland opnieuw heeft aangegeven voor een periode van drie jaar als sponsor van haar activiteiten te willen optreden. Directeur Kor Braams en Ed den Besten, directievoorzitter Rabobank Salland, plaatsten onlangs hun handtekening onder het contract, gezeten in de weelderig bloeiende vlindertuin van de Ulebelt. De komende jaren zal veel aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de functies op het gebied van zorg en arbeid, waarbij ook de nodige aandacht zal worden gegeven aan de recreatieve voorzieningen. In de samenwerking tussen Rabobank Salland en de Ulebelt zullen met name activiteiten rondom het thema ‘Voeding en Gezondheid’ centraal staan.

Aanleg nieuwe natuurspeelplek

januari 2015: Inmiddels kan er gespeeld worden op de nieuwe natuurspeelplek! We zijn nog niet helemaal klaar met alle elementen, omdat er nog nieuwe planten gezet moeten gaan worden in februari/ maart. Maar er kan al wel gespeeld worden sinds de kerstvakantie! Zie ook nieuwsberichten.

november 2014: De nieuwe natuurspeelplek bij De Ulebelt wordt steeds mooier! Sinds een paar weken zijn we hard aan het werk. Op donderdag 13 november bovendien in een workshop met een groep vrijwilligers uit hele land om een amfitheater te maken. Met veel fraaie stenen, zelfs oude lithostenen als afdeklaag. De deelnemers leerden alles over het goed funderen van de zitplekken, het juist stapelen en metselen en keuze voor stenen en ontwerp. Zie de sfeerfoto’s op deze pagina.

De oude bouwspeelplaats gaat weg (de speeltoestellen zijn volgens de geldende veiligheidseisen niet meer goed). Hiervoor in de plaats komt een prachtige nieuwe speelplek, met natuurlijke speelaanleidingen. Interesse? Kom eens kijken naar de plattegrond (hangt in de grote zaal van De Ulebelt) of kom kijken bij de werkzaamheden.

Meewerken mag ook: tijdens de bouwperiode van de speelplek, vanaf 3 november, is het mogelijk om op woensdagen of donderdagen een dag mee te helpen! Aanmelden via De Ulebelt!

20141119_110006DSC02757DSC02771DSC02763speelplek speelplek8 speelplek10 speelplek9 speelplek4 speelplek3 speelplek5 speelplek6 speelplek2 rabobank aan het werk speelplek11

Workshop / meewerkdag ‘Samen sjouwen en stenen bouwen’

Op donderdag 13 november organiseert De Ulebelt/ Springzaad Deventer een meewerkdag op de in aanleg zijnde natuurspeelplek. In deze natuurspeelplek zijn een amfitheater, uitkijkpunt en keermuurtjes gepland, die we gaan bouwen met allerhande stenen en herbruikbaar stenig materiaal. Speciaal om hier handigheid in te krijgen, en meer te leren over handig toepassen van stenen, juiste en stevige manier van stapelen, combineren met beplanting etc organiseren we een workshopdag, speciaal voor actieve en betrokken Springzaadmensen! Uitvoerder De Tuinen van Geerdink zal deze dag begeleiden. Zin om mee te komen doen? We beginnen om 9 uur, rond 17 uur is eindtijd! Maximaal 15 deelnemers kunnen meedoen, deelnamekosten bedragen 27,50 euro.  (20 euro voor Vrienden/partners van Stichting Springzaad). Voor dit bedrag beloven wij een gezellige, constructieve en leerzame dag, koffie/thee en stevige soep bij de lunch.

Dit najaar bouwen we boven op de enk een nieuwe natuurspeelplek voor kinderen vanaf 8 jaar, naar ontwerp van Anneke Rodenburg van Tuin en Vlinder.

Zin gekregen? Aanmelden of meer info bij Maike Nelissen van NME-centrum De Ulebelt, via mail  of tel 0570-653437.

amfitheater op maquette ontwerp natuurspeelplekaanleg speelplek (8) aanleg speelplek (5) aanleg speelplek aanleg speelplek (3) aanleg speelplek (4)