Regenwater: goed gebruikt

Hoveniersbijeenkomst in Deventer met Kim van der Leest

Op donderdag 7 november organiseerde NME-Centrum de Ulebelt in samenwerking met de VGH, landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in het groen, een bijeenkomst voor hoveniers. Onderwerpen waren regenwaterafkoppeling en de aanleg van groene daken. In een vlot tempo gaf Kim van der Leest, ontwikkelaar van het concept De Levende Tuin, veel aansprekende voorbeelden voor het vergroenen van tuinen en het laten infiltreren van regenwater . Ook het nieuwe concept ‘Het levende gebouw’ kreeg aandacht.

Hoveniers uit Deventer en omstreken ontmoetten elkaar op deze avond en raakten geïnspireerd door nieuwe ideeën. In een wervelende presentatie gaf Kim van der Leest veel verschillende voorbeelden en ging zij in op handige tips, zoals manieren waarmee hoveniers en gemeenten aan bewoners op een eenvoudige manier de voordelen van een groene tuin kunnen laten zien. Ook de vraag wat het oplevert voor woningcorporaties en VVE’s om te investeren in groen, kwam aan bod. 

Verder werd ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen, zoals de voordelen van prairiebeplanting, Polderdaken, bijenstenen en het nieuwste concept ‘Het levende gebouw’. In een ontwerpworkshop waarmee de hoveniers in het tweede gedeelte van de avond aan het werk werden gezet, kon het gepresenteerde worden toegepast en kreeg samenwerking een kans.

Omdat steeds meer mensen gebruikmaken van subsidieregelingen voor regenwaterafkoppeling en groene daken, ligt er een duidelijke taak voor  hoveniers op dit gebied. Met deze avond is voorzien in een behoefte. De avond werd georganiseerd in opdracht van Gemeente Deventer.

Herfst of toch winter

Het is een mooie herfst geweest met mooie kleuren en doordat het lang warm bleef veel paddenstoelen. Op nachtvorst moesten we wachten tot in november en daarmee ook op de boerenkool. De herfst is eigenlijk de voorbereiding voor de winter; planten sterven af, trekken zich terug in de grond en doen het even kalm aan. Bomen en struiken trekken hun voedingsstoffen terug uit de bladeren en slaan dat op in de stam. Daardoor zien we dan de onderliggende kleuren: geel, rood en bruin.

En als er dan een paar flinke herfstbuien voorbij komen en wat vorst laten de bomen het blad vallen. Het meeste blad wat valt laten we liggen tussen de planten en struiken. Het beschermd tegen de vorst en zorgt voor schuilplekken voor insecten, rupsen en insecteneitjes. Dat is dan weer fijn voor dieren die daar van leven en daarom is die merel altijd zo druk tussen de bladeren.

Veel blad is ook naar de bladhoop verhuisd in de bosrand of compostbakken. Over twee jaar is dat weer mooie bladcompost.

Over of je nu wel of niet de afgestorven delen van de planten moet afsnoeien verschillen de meningen. Het ziet er in de winter met rijp of sneeuw erop erg mooi uit en het is een mooie schuilplek voor allerlei beestjes, maar ook meeldauw , roest , bladvlekkenziekte etc overwinteren zo en die steken de boel dan weer lekker aan in het nieuwe seizoen. Als tuinvrouw/man moet je dus besluiten wat zwaarder weegt. Uiteindelijk gaat alles er natuurlijk af want je wil het voorjaar tegen die tijd ten volle aan zien komen. Maar goed dat duurt nog even. Eerst nog vorst, sneeuw, ijs en gure wind en natuurlijk warme chocolademelk en kerstkransjes. Winter!

Actieve bewoners en klimaatopgave

Hoe kunnen we de gevolgen van de klimaatcrisis opvangen? Dan gaat het over verdroging, wateroverlast en hittestress. De hoeveelheid verhard oppervlak van daken, wegen, stoepen, parkeerterreinen en ook tuinen verergeren de problemen, maar daar ligt ook de oplossing. Daken en tuinen kunnen worden afgekoppeld, zodat de regen de grond in kan. Tuinen en platte daken kunnen worden vergroend, wat koeling en schaduw geeft. Bovendien is een groene leefomgeving rijker aan biodiversiteit, gezonder, waardevoller en ook gewoon mooier.

De Ulebelt werkt aan het betrekken van bewoners bij de klimaatopgaven. Wij helpen buurtbewoners om samen af te koppelen en te vergroenen. We organiseren bewonersavonden met presentaties over de knelpunten en de oplossingen, en geven ontwerpworkshops over hoe het water geïnfilteerd kan worden in de eigen tuin. We helpen bij de volgende stappen, ook bij de aanvragen voor subsidies. Wat blijkt – daar is heel veel belangstelling voor! Inmiddels zijn groepen bewoners actief geworden in de volgende wijken: Centraal Wonen, de Worp, Colmschate Zuid, Duikerstraat, Tessemacherstraat, Groenling, Oostrik, Zandweerd-Noord, Hof van Adwaita, Boreel, Vondellaan, Cruquiushof, Tjoenermarke, Vijfhoek-Noord. Veertien wijken met in totaal bijna 300 huishoudens. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Deventer en met ondersteuning van de waterschappen Vallei en Veluwe en Drents-Overijsselse Delta. Ook hebben we ons aangesloten bij de landelijke Green Deal Groene Daken.

De gemeente zet vol in op de klimaatopgaven. De komende jaren wordt dit programma verder uitgebreid.

Meer info

Workshop voor hoveniers: Regenwater Goed Gebruikt! Donderdag 7 november

Regenwater: goed gebruikt!
Workshop voor hoveniers

NME-centrum De Ulebelt organiseert samen met Branchevereniging VHG (voor Ondernemers in het Groen) in Deventer op 7 november een workshop voor hoveniers. Gemeente Deventer  en Waterschappen geven subsidies aan huiseigenaren voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het aanleggen van groene daken. Dat biedt kansen voor hoveniers.

Steeds meer mensen willen water in hun tuin houden en gebruikmaken van deze subsidieregelingen. Deze behoefte zal verder toenemen, doordat verdroging en hittestress steeds grotere problemen worden. De Gemeente Deventer heeft de Ulebelt de opdracht gegeven om buurten te stimuleren om regenwater af te koppelen en groene daken te leggen. Deze workshop is hier een onderdeel van. Kim van der Leest, die voor de branchevereniging het concept De Levende Tuin ontwikkelde, zal de workshop verzorgen. Er is veel vraag naar ondersteuning – inmiddels zijn er in Deventer al een flink aantal wijken en buurten aan het afkoppelen.  

Na afloop van de workshop heeft u tal van nieuwe ideeën om met regenwaterinfiltratie en de aanleg van groene daken aan de slag te gaan én om klanten te enthousiasmeren. We kijken zowel naar vrijstaande huizen, als naar rijtjeshuizen en flatgebouwen in woonwijken en in winkelgebied.

Toegang tot deze workshop in Deventer is gratis. Deelname maximaal 40 personen. Wil je hierbij aanwezig zijn, reserveer dan o.v.v. naam, adresgegevens en telefoonnummer via a.vandongen@ulebelt.nl.

Workshop ‘Waar blijft mijn regenwater in de levende tuin?’

Datum: donderdag 7 november 2019

Locatie: NME-Centrum De Ulebelt, Deventer

Tijd: 19.30-22.00 uur

Herfstvakantie bij de Ulebelt

De herfstkleuren zijn volop te bewonderen overal, en ook bij de Ulebelt staat de herfst centraal. Vanaf het begin van de herfstvakantie, zaterdag 19 oktober, loopt de eikelactie. Kinderen mogen eikels inleveren voor de varkens. Ze verzamelen de eikels in de tuin thuis, in het bos of elders en leveren die in bij de dierverzorgers van de Ulebelt. Elke kilo eikels, schoon èn droog, levert 10 ct op. De eikels zijn bedoeld als wintervoedselvoorraad voor de varkens, die zijn er dol op. De actie loopt totdat de 1.000 kilo bereikt is! Let wel, het is een kinderactie, niet voor ouders, opa’s en oma’s en andere volwassenen.

Speciaal voor avontuurlijke kinderen is er op dinsdag 22 oktober een workshop Avonturenstok maken. Onder de deskundige begeleiding van Rogier Vogelzang van Crea Natura, gaan kinderen hun eigen avonturenstok maken en versieren, met behulp van snijden, branden, omwikkelen en versieren. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zelfstandig meedoen, kinderen van 6 en 7 jaar nemen iemand mee als begeleider. De workshop begint om 14 uur, reserveren is verplicht, via deze link. Kosten zijn 9,- euro per kind.

En wie zelf op ontdekking wil gaan, komt bij de receptie een spinnen-herfst-speurtocht ophalen (50 cent), met leuke opdrachten over het terrein! De jongste kinderen kunnen op ontdekking met een fotospeurtocht (50 cent).

Opbrengst Kledingbeurs

De halfjaarlijkse Kledingbeurs leverde een fraaie cheque op ter waarde van 2100 euro. Het coördinatieteam van de Kledingbeurs, bestaande uit Laura, Laura, Rianne en Renske, boden Frances Prins, directeur van de Ulebelt., deze cheque aan. Frances Prins: “Super dat dit elk half jaar weer zo’n prachtig bedrag oplevert voor de Ulebelt! Mooi initiatief, dat door veel vrijwilligers tot stand wordt gebracht. Hartelijk dank daarvoor!”.

Bijzonder kinderboek ‘Het blauwe hondje’

Vanaf nu te koop bij de Ulebelt: Het blauwe hondje, een bijzonder verhaal over het blauwe hondje Snuf, dat anders is dan de rest. Over zijn belevenissen, onder meer op de kinderboerderij de Ulebelt, schreef Paulien Stikker een prachtig verhaal, geïllustreerd met mooie foto’s. Paulien Stikker maakte dit boek als afscheid van haar carrière als leerkracht aan de Dorpsschool in Bathmen. Zij vertelde haar leerlingen van groep 5-6 altijd al verhalen over Snuf, die de kinderen liet zien dat anders zijn oké is en dat je altijd in jezelf moet blijven geloven.

Paulien Stikker kwam het boek hoogst persoonlijk afgeven bij de Ulebelt onlangs. De medewerkers van de Ulebelt zijn er trots op dat de kinderboerderij zo’n grote rol speelt in het boek en fraai is gefotografeerd. Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar, alleen bij de Ulebelt in beperkte oplage. Zoek je een bijzonder kado en kom je zelf ook altijd graag op de kinderboerderij? Dan is dit wel dé tip! Verkoopprijs is 19,50 euro, een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Ulebelt. Veel dank aan auteur Paulien!

Eikelactie

De inzamelactie voor eikels begint weer op de eerste zaterdag van de herfstvakantie, 19 oktober. De ingezamelde eikels dienen als wintervoorraad voor de varkens.

De spelregels:

  • schone en droge eikels ingezameld door kinderen, mogen ingeleverd worden bij de Ulebelt (bij een van de dierverzorgers in/om de stal). Voor elke kilo (schone en droge) eikels krijgen de kinderen 10 ct.
  • En zoals elk jaar zijn de dierverzorgers streng tegen (groot-)ouders die toch een handje (of 2 flinke grote handen!) meehelpen, want het is een kinderactie.
  • De eikelactie loopt tot einde van de herfstvakantie op zondag 27 oktober.

Tip: als je eikels hebt verzameld, laat ze dan eerst een tijdje goed uitgespreid liggen drogen! Beschimmelde eikels houden de varkens niet van ;>

Gezocht: bestuurders voor de Ulebelt

De Ulebelt

De Ulebelt stimuleert al 21 jaar de bewoners van haar werkgebied om een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Dat doen we door een mix van recreatie en educatie met het oog op rechtvaardigheid, welzijn en welvaart van alle huidige wereldburgers, met behoud van kansen op ontwikkeling voor toekomstige generaties. Tegelijk brengt de Ulebelt mensen en kinderen in een stedelijke samenleving als Deventer in nauw contact met de natuur en de dierenwereld.

Organisatie

De Ulebelt wordt gerund door een klein team van professionals, ondersteund door een grote groep van vrijwilligers, inclusief het bestuur van de Stichting. De Ulebelt wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de gemeente Deventer via een prestatieovereenkomst. Daarnaast genereert de Ulebelt eigen inkomsten via zorgverlening (boerderij en tuinen), door het uitvoeren van duurzaamheidgerelateerde projecten voor overheden en bedrijven en via sponsors en donateurs.

Samenwerking

In de opzet en de exploitatie van de Ulebelt werken veel partijen samen. Natuur- en Milieu-organisaties maken gebruik van gebouwen en terrein en helpen mee bij het bijzondere beheer daarvan. De Ulebelt participeert daarbij in het Platform Natuur & Milieu  en verhuurt een deel van haar terrein aan de Ecologische Moestuinvereniging  en de schooltuinen. Ook met andere maatschappelijke organisaties werken wij samen in de uitvoering van uiteenlopende projecten, waaronder Sam&Ko. Hiermee bundelen wij deskundigheid en krachten.

Een nieuwe koers: Ulebelt 3.0

In 2018 heeft de Ulebelt gekozen voor het moderniseren van de koers en het bedrijfsmodel: de maatschappelijk vraag naar verduurzaming verandert en Nederland staat voor belangrijke uitdagingen. Daarin wil en kan de Ulebelt een toonaangevende rol spelen. Op dit moment wordt de nieuwe koers, die de werknaam heeft ‘Ulebelt 3.0’ verder uitgewerkt. Kortom: de Ulebelt staat voor een nieuwe opgaven waaraan we enthousiasme werken.

Versterking van het bestuur

De Ulebelt zoekt versterking in het bestuur om de nieuwe koers en bijbehorende kansen mede vorm te geven. Daarnaast loopt over enige tijd de zittingstermijn van twee bestuursleden af. Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen.

Profiel

Wij zoeken enthousiaste bestuursleden die energie krijgen van het helpen opbouwen van Ulebelt 3.0. Bij voorkeur heb je ervaring op een van de vlakken HRM, juridische zaken of ondernemerschap. Daarnaast is het een pré als je

  • affiniteit en mogelijk kennis hebt van duurzaamheid, natuur en milieueducatie
  • bekend bent met ontwikkelingen in zorg en recreatie
  • een netwerk hebt in de Deventer samenleving en politiek
  • zo mogelijk ervaring hebt als bestuurder  of in vrijwillig/onbetaald bestuurswerk van een organisatie met betaalde krachten en vrijwilligers
  • Bereidheid en mogelijkheid hebt om voldoende tijd aan de bestuurstaak  te besteden (indicatie: gemiddeld 4 uur per 2 weken)

Voor nadere informatie kunt je terecht bij Peter Hermans, voorzitter (06-51155228, peter.hermans@kpnmail.nl) bereikbaar na 18.00 uur.

Elke week Gezond Natuur Wandelen van start bij de Ulebelt!

Wil je meer bewegen samen met andere mensen? Dan is Gezond Natuur Wandelen echt iets voor jou. Je wandelt een uur met een groep in een rustig tempo onder begeleiding van twee wandelbegeleiders. De begeleiders vertellen tijdens de wandeling kort iets over de natuur. Na afloop drinken we -voor wie dat wil- gezamenlijk een kopje koffie of thee. Deelname aan de wandelingen is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. De wandelingen starten vanaf 9 september elke maandag om 10:00 uur vanaf het hoofdgebouw van de Ulebelt (Maatmansweg 3). Hier eindigt de wandeling ook. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wandel je mee?

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Mayke Scholten (06 11 13 17 91, mayke.scholten@gmail.com)