De Ulebelt gaat door!

00 dankfotoDe Ulebelt bedankt al haar  Vrienden, Vrijwilligers en Ondersteuners voor de fantastische steun aan onze acties dit voorjaar. Zoals bekend werd De Ulebelt geconfronteerd met een voornemen tot een bezuiniging van een ton op de gemeentelijke bijdrage. In de loop van enkele weken hebben we enorm veel steunbetuigingen mogen ontvangen, waaronder ook een flink aantal in de vorm van Groene Hand-tekeningen van leerlingen van de basisscholen in Deventer. Maar ook steunbetuigingen van schoolbesturen, agrarische opleidingen, zorginstellingen, collega-instanties, de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, de Dierenbescherming etc . En bovenal van inwoners van Deventer, omwonenden, (groot)ouders van kinderen, niet te vergeten onze vrijwilligers. De steun die we ontvingen via brieven, website en email was overweldigend en hartverwarmend!

Mede dankzij al deze steunbetuigingen (in totaal bijna 12.000!) en ook de politieke steun hebben we weten te voorkomen dat De Ulebelt gedwongen zou worden om 100.000 euro te bezuinigen. De Gemeenteraad heeft op woensdag 19 juni besloten, tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2013, om De Ulebelt te korten met een bezuiniging oplopend tot 25.000 euro over 4 jaar. Dat is nog steeds erg veel geld, en we zijn dan ook volop bezig verder plannen te ontwikkelen om dit gat op te vangen.

Ook u kunt ons daarbij natuurlijk helpen. En een groot aantal van jullie doen dat ook al, door mee te werken of door het doen van een donatie. We nodigen alle mensen die ons een warm hart toe dragen uit om ons ook te helpen met een donatie indien mogelijk. Dat kan door het aanmeldformulier voor nieuwe Vrienden in te vullen en aan ons te sturen. Het kan ook door via onze website een donatie te doen.

Ook nodigen we u uit om mee te denken in nieuwe mogelijkheden om De Ulebelt verder te ontwikkelen. U kunt uw idee melden via idee@ulebelt.nl of door het maken van een afspraak. We stellen uw bijdragen zeer op prijs en hopen dat we samen kunnen zorgen dat De Ulebelt zich nog vele jaren mag manifesteren, zowel op het gebied van educatie en communicatie met betrekking tot natuur en allerlei duurzame thema’s, alsook op het gebied van zorg, arbeidsintegratie, leerplekken en natuurlijk spelen. En natuurlijk zijn we ook gewoon die fantastische plek waar mensen elkaar ontmoeten, groot en klein, in de groene ruimte, midden in de stad!

We zijn erg blij en enorm trots op zo’n breed draagvlak! Dank jullie wel!

Namens het bestuur en team van De Ulebelt,  met vriendelijke groet,

Kor Braams,  directeur

fotostrip acties