De Ulebelt ontvangt Keurmerk Kinderboerderijen

Stichting De Ulebelt ontving afgelopen vrijdag 13 januari onder ruime belangstelling het Keurmerk Kinderboerderijen. Met het behalen van dit kwaliteitskeurmerk toont De Ulebelt aan dat ze met haar kinderboerderij voldoet aan de wettelijke en kwaliteitseisen en daarmee een veilige en verantwoorde plek is voor de bezoekers, de dieren en natuurlijk de medewerkers en vrijwilligers.

Het keurmerk werd uitgereikt door Theo Visser, vertegenwoordiger van de Stichting kinderboerderijen Nederland. De heer Visser wees op het belang van een goede kwaliteit en hygiëne van kinderboerderijen, mede in het licht van steeds vaker voorkomende ziektes, zoals bijvoorbeeld Q-koorts en Schmallenberg. Wethouder Margriet de Jager wees daarbij nog op de belangrijke educatieve waarde van De Ulebelt voor Deventer. De Ulebelt vormt een belangrijke schakel tussen stad en platteland en levert via haar educatieve en communicatieve programma’s en evenementen een waardevolle bijdrage aan de verdere verduurzaming van de gemeente. Daarbij gaf de wethouder te kennen dat zij persoonlijk De Ulebelt het keurmerk “Meedoen” wilde meegeven op basis van de sociale en recreatieve positie van de organisatie.

Kinderboerderijen zijn professionele ondernemingen die moeten voldoen aan vele wettelijke- en kwaliteitsvoorschriften, waarbij de hygiënecode extra aandacht verdiend. De bezoekers verwachten een veilige en goede omgeving voor mens en dier. Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en dieren te waarborgen, is het van groot belang dat kinderboerderijen bewust en systematisch de kwaliteit en veiligheid van haar diensten beheren. Daarom heeft de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) in samenwerking met diverse partijen, waaronder het Ministerie van EL&I (Landbouw) het certificeringstraject opgesteld.