Deventer Bij-vriendelijke stad

bijenlint-logobijennewkleurWoensdag 5 maart ondertekent een brede Deventer coalitie het landelijke Bijenconvenant op initiatief van Bijenlint Deventer. De coalitie bestaat uit de gemeente en verschillende bedrijven en organisaties in Deventer. Zij leggen vast dat zij bij-vriendelijk zullen handelen. De aangesloten partijen kiezen voor een ecologisch groenbeheer, voeren onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit en passen bij-vriendelijke gewasbescherming toe. Zij zien af van het gebruik van neonicotinoïden, en verkopen het middel niet. De partijen werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

Ondertekenaars uit Deventer:

Gemeente Deventer, Groenbedrijf, Circulus, De Ulebelt, Imkerverniging Deventer, ecologische hoveniers Wencke Habermann Natuurlijk Groen, Anneke Rodenburg Tuin en Vlinder, Kwekerij Het Nieuwe Veld, IVN Deventer, Natuureducatie Zebrarups,  Transition Towns en groene Ichtuskerk.

Na de ondertekening draagt Francoise le Griep van Bijenlint Deventer met een zak bij-vriendelijk bloemenzaad de coördinatie van het Bijenlint Deventer over aan De Ulebelt. Hierna volgt een poppentheatervoorstelling voor kinderen over bijen, met aansluitend een workshop Handpoppenmaken voor kinderen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Als consument kun je de bijenstand ook helpen: zie hierbijenlint poster

Dalende bijenstand

In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. In 2010 heeft de landelijke bijenvolk sterfte een recordhoogte van 27% bereikt, wat ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte. In West Nederland zijn de sterftecijfers het hoogst.

Oorzaken

Door een afname van drachtplanten (planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten. Daarnaast worden gewasbeschermingsmiddelen (Neonicotinoiden) vaker gebruikt. Deze middelen zijn zeer schadelijk voor bijen en hommels. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.

Cruciaal voor natuur en landbouw

De aangesloten partijen van dit convenant zijn ervan overtuigd dat de honingbij en in mindere mate andere bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid.

 

Meer informatie over het Bijenlint

bijenconvenant