Tuinvogeltelling bij De Ulebelt

Verschillende mensen hebben tijdens het landelijke Tuinvogeltelweekend vogels geteld op en om het erf van De Ulebelt. Soorten vogels die gespot zijn bij De Ulebelt:

Boomklever ; Boomkruiper ;Ekster; Grote bonte specht; Houtduif; Huismus; Kauw; Koolmees; Merel; Pimpelmees; Roodborst; Vink; Zwarte kraai; Putter; Roek; Bosuil; Steenuil

Voor De Ulebelt geeft dit een mooi actueel overzicht van de vogels in de tuinen. Dit voorjaar organiseert De Ulebelt buitenlessen over vogels voor het basisonderwijs. De Ulebelt doet mee aan de landelijke Tuinvogeltelling. Net als een flink aantal scholen in Deventer, die aan de Schooltuinvogeltelling mee gaan doen!

Bezoekers van De Ulebelt die mee willen doen aan de tellingen op en om het erf van de kinderboerderij, kunnen een telformulier ophalen bij de balie of dierverzorgers of online de tellingen doorgeven. Het formulier kan worden afgegeven bij de balie. De telactie op het erf loopt t/m 19 januari. De aantallen tuinvogels houden we bij op een bord dat aan één van de palen onder de kapschuur hangt. Mensen die in eigen tuin willen tellen, kunnen dat in het landelijke tuinvogeltelweekend op 18 en 19 januari doen.

boombewonerDe Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland, is een vogeltelling waaraan iedereen mee kan doen. Elk jaar, in het derde weekend van januari, tellen tienduizenden mensen door heel Nederland gedurende een half uur de vogels die ze zien in hun eigen tuin of op hun balkon.

Hoe werkt het?

De landelijke Tuinvogeltelling zal plaatsvinden in 2014, op 18 en 19 januari. Het exacte moment waarop u wilt tellen, kunt u zelf bepalen. Zoek op één van deze dagen een plek bij het raam vanwaar u de hele tuin of het balkon op een comfortabele manier kunt overzien. Houd pen en papier (of onze handige scorelijst bij de hand en eventueel een vogelgids en verrekijker. Tel vervolgens gedurende een half uur de vogels die u in uw tuin ziet.

Kijk voor de telinstructies en het formulier via welke de resultaten online kunnen worden doorgegeven, op de site www.tuinvogeltelling.nl. U kunt op deze site ook terecht voor tips over hoe u de meest voorkomende tuinvogelsoorten het makkelijkst kun herkennen.