De Ulebelt wordt mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid van heel veel mensen. Zo is er een (vrijwillig) bestuur, een professioneel team en een grote groep vrijwilligers en donateurs.

Bij de Ulebelt werkt een klein team aan professionals:

 • Kor Braams, directeur
 • Estella Fransen, projectmanager
 • Maike Nelissen, coördinator educatie
 • Christel Jansen, hoofd dierverzorging
 • Linda Puijn, dierverzorgster en medewerker zorg
 • Adrie van der Veer, medewerker terrein
 • Gerjan Knol, administrateur
 • Ineke Veldkamp, baliemedewerker
 • Petra Horstink, dierverzorger
 • Carol Hageman, dierverzorger
 • Ineke Kruimer, tuinen&terrein

Het bestuur van de Ulebelt bestaat uit de volgende mensen:

 • Peter Hermans, voorzitter
 • Ton de Haan, sponsoring
 • Bob Fenneman, sociale cohesie
 • Rob Viveen, secretaris
 • Robbert Journeé, algemeen

Vrijwilligers zijn onmisbaar:

Een grote groep vrijwilligers ondersteunt het team en levert een zeer waardevolle bijdrage aan de Ulebelt. Vrijwilligers zijn op alle werkvelden actief: van de technische dienst, tot de receptie, van dierverzorging tot leskisten bezorging. Interesse in vrijwilligerswerk bij de Ulebelt? Neem contact op met vrijwilligerswerk@ulebelt.nl of kijk hier.

Voor onze zorgactiviteiten werken we nauw samen met Jopie Korteland. Daarnaast werken er bij sommige projecten mensen mee op inleenbasis.

Een flink deel van onze activiteiten wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers en stagiaires. Zij helpen mee bij de bezetting van de balie, bij evenementen, bij de dierverzorging en het terreinonderhoud, bij het onderhoud van de diverse thematuinen, de uitvoering van onze horeca, activiteiten voor kinderen met een beperking, onderhoud van de schooltuinen. Al met al zijn er zo’n 100 vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de Ulebelt.

Naast de inzet van al deze vrijwilligers worden we ook nog ondersteund door honderden Vrienden van De Ulebelt, die ons met een jaarlijkse bijdrage helpen om onze activiteiten uit te voeren.