De Ulebelt wordt mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid van heel veel mensen. Zo is er een (vrijwillig) bestuur, een professioneel team en een grote groep vrijwilligers en donateurs. Bij de Ulebelt werkt een klein team aan professionals:

Groepsfoto 2021

 • Thea van Dartel, directeur
 • Jos Schmitz, interim directeur
 • Estella Fransen, projectmanager
 • Christel Jansen, hoofd dierverzorging
 • Linda Puijn, dierverzorgster en medewerker zorg
 • Andrea Beumer, administrateur
 • Ineke Kruimer, coördinator tuinen en terrein
 • Anne Jansen, dierverzorgster en zorg
 • Emiel Sallander, medewerker educatie

Het bestuur van de Ulebelt bestaat uit de volgende mensen:

 • Tom Geerdink, interim voorzitter
 • Joselien Folkers, secretaris
 • Ans Schinkel, penningmeester
 • Berdi Doornebosch, algemeen
 • Carl Stal, algemeen

Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Een grote groep vrijwilligers ondersteunt het team en levert een zeer waardevolle bijdrage aan de Ulebelt. Vrijwilligers zijn op alle werkvelden actief: van de technische dienst, tot de receptie, van dierverzorging tot leskisten bezorging. Interesse in vrijwilligerswerk bij de Ulebelt? Neem contact op met vrijwilligerswerk@ulebelt.nl of kijk hier.

Een flink deel van onze activiteiten wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers en stagiaires. Zij helpen mee bij de bezetting van de balie, bij evenementen, bij de dierverzorging en het terreinonderhoud, bij het onderhoud van de diverse thematuinen, de uitvoering van onze horeca, activiteiten voor kinderen met een beperking, onderhoud van de schooltuinen. Al met al zijn er zo’n 100 vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de Ulebelt.

Naast de inzet van al deze vrijwilligers worden we ook nog ondersteund door honderden Vrienden van de Ulebelt, die ons met een jaarlijkse bijdrage helpen om onze activiteiten uit te voeren.

Vertrouwenspersoon (VP) en Vertrouwenscontactpersoon (VCP) t.a.v. Ongewenst Gedrag

Jansje Getkate en Thea van Dartel zijn door de Ulebelt voor de vrijwilligers aangesteld als Vertrouwenspersoon (VP) en Vertrouwenscontactpersoon (VCP) t.a.v. ongewenst gedrag.  Wat is ongewenst gedrag en wat kunnen wij voor je doen?

Ongewenst gedrag kan zijn: pesten, intimideren, discriminatie,  schelden, schreeuwen, treiteren,  slaan, schoppen, vastgrijpen, seksuele intimidatie  (met woorden of met daden),

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. Als je het prettig vindt om dit te bespreken met iemand die je al kent van de Ulebelt, dan kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je wel op weg helpen naar een goede oplossing. Ze kan je doorverwijzen naar onze vertrouwenspersoon.

Kies je er liever voor om direct contact op te nemen met de Vertrouwenspersoon, dan kan dit natuurlijk ook. Haar contactgegevens staan hieronder vermeld.

Contactgegevens VCP:
Thea van Dartel is op de Ulebelt telefonisch bereikbaar via ons (algemene) telefoonnummer 0570-653437.
Is het dringend of wil je op een ander moment contact, dan kun je mailen via  inveiligehanden@ulebelt.nl.

De Vertrouwenspersoon (VP) is er voor je als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Ze luistert naar je verhaal, ondersteunt je en helpt je  om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. Zij kan degene die te maken heeft met ongewenst gedrag in het gehele proces waar nodig begeleiden. Ze verwijst indien nodig door naar een professionele hulpverlener of juridisch adviseur.

De Vertrouwenspersoon kan je ook helpen om een klacht over ongewenst gedrag in te dienen bij de klachtencommissie of bij het aangifte doen bij de politie. Daarnaast heeft  de vertrouwenspersoon ook een adviesfunctie voor de directie of het bestuur.

Contactgegevens VP:
Jansje Getkate; Vertrouwenspersoon jgetkate@concepts.nl  of 06-81482973