De Ulebelt wil door middel van een mix van recreatie en educatie de bewoners van haar werkgebied stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. In een duurzame samenleving wordt voldaan aan de vraag naar rechtvaardigheid, welzijn en welvaart van alle huidige wereldburgers, zonder dat de kansen op ontwikkeling voor toekomstige generaties op deze planeet worden verkleind. Tegelijk wil De Ulebelt mensen en kinderen in een stedelijke samenleving als Deventer in nauw contact brengen met de natuur en de dierenwereld.

Recreatie, informatie, educatie en voorlichting zijn de belangrijkste middelen die wij inzetten bij het bereiken van onze doelstelling. Deze middelen worden ingezet in een educatief milieucentrum en een kinderboerderij. Met deze mix van informatie en recreatie willen wij laten zien dat het werken voor een duurzame samenleving niet vervelend of saai hoeft te zijn, maar juist leuk en interessant is.

Ons werkgebied bestaat uit de gemeente Deventer, stad en buitengebied. Wij zijn een onafhankelijke stichting en willen objectief informeren over natuur- en milieu-onderwerpen. Daarbij verdelen wij onze doelgroep in twee hoofdgroepen: het onderwijs en het algemeen publiek. Bij iedere specifieke doelgroep streven wij naar de ontwikkeling van een passende vorm waarin voorlichting en educatie wordt gegoten.

Bij alles wat De Ulebelt doet staan een aantal zaken centraal:

Samenwerking
In de opzet en de exploitatie van De Ulebelt werken veel partijen samen. Natuur- en Milieu-organisaties maken gebruik van gebouwen en terrein en helpen mee bij het bijzondere beheer daarvan (Platform Natuur & Milieu). Ook met andere maatschappelijke organisaties werken wij samen in de uitvoering van uiteenlopende projecten. Hiermee bundelen wij deskundigheid en krachten.

Betrokkenheid
Samenwerken met specifieke groepen als wijkbewoners, volkstuiniers, ouderen- of allochtonen, levert niet alleen nieuwe deskundigheid en meer menskracht, maar zorgt er ook voor dat meer mensen direct betrokken raken bij dat wat er gebeurt op De Ulebelt. Daarom moet De Ulebelt behalve als een centrum voor de hele gemeente Deventer ook gezien worden als een wijkvoorziening voor de Deventer wijken De Vijfhoek en Colmschate.

Attractief
De boodschap die De Ulebelt wil brengen, verpakken wij zo aantrekkelijk mogelijk. Wij vermijden een belerende toon en laten graag op een aantrekkelijke wijze ervaren dat het positief en plezierig is om te kiezen voor duurzame oplossingen. In de projecten die wij uitvoeren, zal vaak een originele aanpak herkenbaar zijn. Spelvormen, kunstuitingen en humor proberen wij zo te gebruiken dat mensen aangenaam verrast worden en daardoor open en welwillend tegenover de boodschap staan.