afvalafvalscheidingwecyclebak kleinJaarlijks produceert een huishouden een indrukwekkende hoeveelheid afval. Veel van de producten die in een afvalbak verdwijnen, hebben nog een gebruikswaarde. Ze zijn in feite een grondstof.  Denk bijvoorbeeld aan: oud papier, glas, plastic, metaal, GFT. Wie afval scheidt,  zorgt ervoor dat materialen zoals glas, papier, groente-, fruit- en tuinafval worden hergebruikt. Dat is om een aantal redenen belangrijk.

De helft van het huishoudelijk afval wordt, mits gescheiden, opnieuw gebruikt. Dat scheelt vervuiling, grondstoffen en energie. Verpakkingen leveren veel afval op, maar voorkomen ook verspilling.

Nederland doet veel om de afvalstroom op verantwoorde wijze te verwerken. Stortplaatsen voor huishoudelijk afval zijn er nauwelijks nog. Installaties voor afvalverbranding zijn schoner geworden; ze produceren elektriciteit en halen bepaalde materialen, zoals metaal, uit het afval voor hergebruik. Dat bespaart grondstoffen. Recycling is meestal beter voor het milieu, dan afvalverbranding en de energie die daarbij vrijkomt gebruiken.