De Nederlander verplaatst zich veel en vaak, gebruikmakend van auto, trein, vliegtuig, bus of fiets. Het geeft ons de vrijheid om te kunnen gaan en staan waar we willen. De keerzijde hiervan is dat mobiliteit energie kost en leidt tot versterking van het broeikaseffect, luchtvervuiling, geluidsoverlast, ruimtebeslag, en aantasting van de natuur. Vervoer heeft een groot aandeel in de milieubelasting van huishoudens, ondanks veel technische verbeteringen. Van al het energieverbruik van huishoudens (direct en indirect) heeft 20% betrekking op vervoer (personenauto’s en openbaar vervoer).

ebike oplaadpunt