water 2 gietersWater is een schijnbare oneindige grondstof en door het vele regenen lijkt wel eens dat er veel te veel water is. Toch is de hoeveelheid bruikbaar drinkwater beperkt en dat zal de komende jaren alleen maar duidelijker worden. Goed drinkwater is een schaars goed en is daarom ook steeds duurder aan het worden. Er zijn volop manieren om de eigen consumptie van drinkwater te beperken. We passen nu nog vaak drinkwater toe op momenten dat regenwater ook heel goed voldoet, denk maar eens aan het sproeien van de tuin. En dat terwijl regenwater gratis is!

Staat u er wel eens bij stil dat u líters zuiver drinkwater door het toilet spoelt en dat u voor een wasbeurt van de auto nog vele liters méér in het riool laat lopen? Een bijkomend probleem is dat het grondwaterpeil de laatste jaren steeds verder daalt. Dit heeft verdroging van de natuur tot gevolg. Een van de oorzaken is dat de infrastructuur van huizen, betegelde tuinen, wegen en rioleringen het regenwater razendsnel afvoert, zodat het geen kans krijgt om ter plaatse in de grond te zakken.