Om kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs kennis te laten maken met Ruimte voor de Rivier, ontwikkelden de Ulebelt, IVN Deventer en het Waterschap Groot Salland een gezamenlijk lesprogramma: Expeditie Uiterwaard. Focus hierbij ligt vooral op leren en beleven. Stichting IJssellandschap en de provincie Overijssel zijn eveneens projectpartner in Expeditie Uiterwaard. Dit project is afgerond in voorjaar 2017 met de laatste klassen, zo’n 3.000 kinderen zijn in een aantal jaren meegeweest op Expeditie.

Meer informatie:

Projectreferentie Expeditie Uiterwaard

Opzet Expeditie

Het programma van Expeditie Uiterwaard bestaat uit twee delen. Deel één is een voorbereidende les in de klas, gegeven door de leerkracht zelf. Hiervoor is een uitdagende expeditiekoffer samengesteld, met fotomateriaal, veldwerkspullen, vondsten uit uiterwaarden en een handleiding met powerpointpresentatie voor leerkrachten. Het hoe en waarom van Ruimte voor de Rivier en het project in Deventer staat hierin centraal. Na deze les is het tijd om op pad te gaan, de Ossenwaard in, een uiterwaardgebied bij Deventer, begeleid door een deskundige gids en met de hulp van enkele ouders.

De kinderen gaan enthousiast aan de slag met veldwerkopdrachten, gericht op onderzoeken en beleven. Bijvoorbeeld zelf een mini-rivier maken aan het strandje bij de IJssel, om zo in het klein Ruimte voor de Rivier te scheppen. Of grondboringen doen om te ontdekken welke grondsoort er schuilgaat onder de oppervlakte. Zoeken naar dieren –groot en klein- die wonen in de uiterwaard. Of speuren naar hoogwatersporen: tot hoog in de bomen is van alles te ontdekken!

IJsselclip

In de serie IJsselclips die de Waterschappen Groot Salland en Veluwe laten maken over het project Ruimte voor de Rivier Deventer, verscheen  clip 5 over kunst en educatie onder de titel ‘Geboren en gebonden aan Water’ . De filmer liep hiervoor onder meer mee met een Expeditie uiterwaard. Hij maakte van het hele proces, vanaf de voorbereiding in de klas, het veldwerk zelf tot aan de eindevaluatie op locatie van De Ulebelt, mooie filmopnamen van een klas van de Windroosschool. Voor IJsselclip5: klik hier