zonnestroom kleinBijna alle scholen in Deventer hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak.  Op 58 openbare daken (waaronder veel scholen) liggen installaties met gemiddeld zo’n 60 zonnecellen. Een heel mooi moment om hier in de les  aandacht aan te besteden. Dit kan van een eenvoudige activiteit zoals een zonneautowedstrijd tot een project met energiebesparing in school en huis. Er zijn vele inspirerende manieren om hier met de klas aan de gang te gaan. De Ulebelt heeft een overzicht gemaakt van materialen  waar u gebruik van kunt maken.  Deze zijn hieronder te downloaden. Heeft u nog vragen of wilt met ons overleggen over de opzet van een les of project? Of wilt u weten hoe uw school aan de slag kan met educatie over zonne-energie?  Neem even contact op met Maike Nelissen.

Lespakket Zonnepanelen

Met dit lespakket gaan leerlingen ontdekken hoe intrigerend zonne-energie is. Na een introductieles over fossiele brandstoffen en schone energievormen gaan de kinderen zich richten op zonne-energie. In zes teams gaan groep 7 en/of 8 ontdekken dat planten eigenlijke kleine zonnecellen zijn, hoe zonne-energie werkt, wat het oplevert, waar het meeste zon op de wereld te vinden is, etc. Bij veel opdrachten zit een praktische proef of opdracht zodat de leerlingen uitgedaagd worden het onderwerp zelf te ontdekken. De leerlingen presenteren hun onderzoek aan elkaar en komen zo heel veel te weten over de zon en de opwekking van schone energie met zonnepanelen. Het lesmateriaal is hieronder te downloaden:

Docentenhandleiding
Team 1 meten ; Team 2 wolken ; Team 3 zonnepaneel ; Team 4 zonuren ; Team 5 natuur ; Team 6 zonnepanelen

Overige downloads:

Meten = Weten lesbrief

Ulepost special Zonnestroom

  • overzicht van alle educatieve materialen op gebied van zonne-energie

Thema energie binnen lesmethoden

Warme Truiendag

  • Voor de Warme truiendag in februari is een Activiteitenboekje beschikbaar met suggesties om in de klas te gebruiken. Dit boekje is samengesteld door het Amsterdamse NME-centrum en vrij te gebruiken door scholen.