Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van €2.000 beschikbaar.
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Klik hier voor meer info over de regeling!

Menukaart Deventer

Via de Ulebelt kunnen scholen educatieve producten en projecten inhuren op het gebied van Jong leren Eten. De kosten voor deze producten zijn te financieren met de subsidieregeling, die JLE heeft opgezet. De producten voor basisonderwijs die in aanmerking komen voor de subsidie:

 • Materialenzending Moestuintje in de klas (aanvragen via digitale NME-gids) (groep 4-8)
 • Smaaklessen-leskist (groep 1-8)
 • Gastles bij de Smaaklessenkist
 • Kookworkshop voor basisonderwijs, bijvoorbeeld over gebruik van noten
 • Excursie ‘Met je klas de boer op’ naar een boerenbedrijf in de buurt (groep 6-7)
 • kosten van vervoer naar een boerenbedrijf (in kader van boerderij-educatie)
 • Excursie ‘Kraak eens een noot’ naar een bos in de buurt, op zoek naar eetbare natuur (groep 5-8)
 • Gastlessen voor de groepen 7-8 over allerlei voedingsthema’s, en welk handelingsperspectief kinderen hierin hebben
 • Leskist: Zuivel in de klas (en kaas maken) (groep 3-4)
 • Leskist: Wie is de Pisang (over tropische producten op je bord) (groep 7-8)
 • Gastles bij leskist ‘Wie is de Pisang?’ (groep 7-8)
 • Boerderijlessen (gr 1-2; 3-4; 5-6)
 • Imkerlessen (groep 3-8)
 • Materialenzending Paddenstoelen in de klas (groep 1-8)
 • Starten van een schooltuin
 • Onderdelen rondom moestuin/ schooltuin op een groen schoolplein

(voor producten voor het basisodnewijs geldt: meer info is te vinden via de digitale NME-gids!)

Voor voortgezet onderwijs gelden de volgende producten:

 • gastlessen over voedingsthema’s
 • boerderij-educatie: bezoek een boerenbedrijf, gekoppeld aan bv een kookworkshops

Meer willen weten? Neem contact met ons op! Of kijk alvast de Flyer PO-VO-MBO_Subsidie JLE