Een jaar later

Inmiddels ben ik al weer een jaar bij de Ulebelt. Wat een geweldige mensen werken hier en wat een mooie plek is het! Een voorrecht om zo te kunnen bouwen aan duurzame ontwikkeling in de praktijk.

Duurzaam Deventer, dat is waar we voor gaan, en dat is tevens de focus van het coalitieakkoord. Met onze integrale functies op het gebied van zorg, sociale cohesie, klimaat en duurzaamheid bieden we de meerwaarde die nodig is om de stad en haar burgers handvatten en perspectief voor de toekomst te geven. Stap voor stap groeien we door: een organisatie met veel expertise, slagkracht en draagvlak.

En toen kwam in maart corona in ons leven en ging de Ulebelt dicht. Er was weinig bekend over het virus en het was duidelijk dat ons Team Dierverzorging het meest kwetsbaar was. Immers, dierverzorging moet 24/7 draaien. Dat is gelukt, zonder zieken en met veel inzet! En veel lammetjes. Het kantoorpersoneel werkte zoveel mogelijk thuis (met het geluk dat we vorig jaar digitaal zijn overgegaan op een ‘cloud’-omgeving) en we leerden allemaal om ‘Zoom’ voor vergaderingen te gebruiken. Er werden ook nieuwe online-producten ontwikkeld voor digitale vormen van samenwerking. Zo konden we bijvoorbeeld toch met burgers uit de stad verder met projecten. Deze ontwikkelingen zijn ook voor de toekomst belangrijk. De BSO was dicht, onze zorgcliënten bleven thuis en ook de Noorderbruggers. De lucht werd schoner, de hemel blauwer, je hoorde overal weer vogels omdat het overal stiller was en het weer werd zonnig en droog. Bij de Ulebelt was het uitermate stil op het erf. Aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant werd het sociale isolement steeds groter. Mensen zijn ‘groepsdieren’ en al snel mis je je collega’s. De Ulebelt had veel vaste lasten en veel minder inkomsten. Het was de vraag hoe het financieel verder zou gaan en niemand wist hoelang corona ging duren. Onzekere tijden, maar de sfeer onderling bleef goed en we hielden elkaar in de gaten.

Inmiddels weten we veel meer van corona. Daarom zijn ook de BSO en het Team Zorg inmiddels weer opgestart. Met ingang van week 25 zijn de natuurspeelplekken hele middagen weer open en de dierenweide en wat wandelpaden weer toegankelijk. Dit alles met uitzondering van het erf/ stallen, de toiletten, het hoofdgebouw en de horeca. De komende weken werken we aan verdere openstelling. Stap voor stap en conform de RIVM-richtlijnen en vigerende protocollen. Best wel lastige keuzes zijn er gemaakt om personeel te beschermen en bezoekers welkom te heten. Voordeel voor ons is dat we heel veel in de buitenlucht doen en dat de doelgroep relatief jong is. Dat maakt veel ook wel weer makkelijker. We spreken bezoekers en organisaties op ons terrein aan om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen; zoals ‘Houdt afstand’ en ‘Kom terug als het druk wordt/is’.

Frances Prins, directeur