Boomfeestdag met accent


Evenementgegevens


Op woensdag 13 maart, tijdens de landelijke Boomfeestdag, is er op twee locaties in de gemeente Deventer een Boomfeestdag-activiteit. Bij het Openlucht zwembad de Looërmark in Loo Bathmen gaan kinderen van de drie basisscholen in Bathmen helpen bij de aanplant van extra bomen op de ligweide van het zwembad.  Voor het zwembad is dit een extra feestelijk moment, omdat het zwembad 50 jaar bestaat. In de Vijfhoek gaan kinderen van twee scholen helpen bij de aanplant van bosplantsoen op het Landje van Niets, een bewonersinitiatief voor een ecologisch beheerd natuurgebiedje. Behalve bomen planten, doen de kinderen ook een educatief bomencircuit.

 

Accentviering

Deventer is dit jaar de accentgemeente binnen Overijssel voor de Boomfeestdag: dat betekent dat gedeputeerde Hester Maij en commissaris van de koning Andries Heidema naar Deventer komen om de Boomfeestdag bij te wonen, in aanwezigheid van wethouder Frits Rorink. In Deventer ligt de organisatie van de Boomfeestdag in handen van de Ulebelt, in nauwe samenwerking met de Deventer Bomenstichting, IVN Deventer, Vogelwerkgroep IJsselstreek, gemeente Deventer, Het Groenbedrijf, Stichting Groen en Mens en vrijwilligers van beide plantlocaties.