Cursus Natuurouders


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 19 april 2017


Natuurouders zijn ouders die op de school van hun kinderen helpen met het veldwerk: natuuronderwijs in en om de school. Natuurouders worden jaarlijks opgeleid door IVN Deventer. De eerstvolgende cursus start op 29 maart.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag iets met kinderen in de natuur willen doen .

De cursus bestaat uit 3 avonden (19.30-21.30 uur) en een excursie op zaterdagochtend.

Het is de bedoeling dat je na de cursus kan helpen bij het uitvoeren van natuur- projecten met de kinderen .

Op de eerste avond wordt het KABOUTERPAD besproken :Wat is de doelstelling, hoe wordt het georganiseerd, welke spullen zijn er voor nodig, wat moet er allemaal afgesproken worden, om welke leeftijd gaat het e.d.

Deze avond besteden we ook aandacht aan het herkennen van  verschillende bomen.

De 2de  avond behandelen we op dezelfde manier de SPORENWANDELING. We gaan uitgebreid in op de vele diersporen, die er te vinden zijn. Dit project oefenen we op een ochtend in de praktijk.

De 3de avond gaat over het BODEM en WATERDIEREN project.  In de praktijk gaan we kijken naar beestjes , die in het water en in de bodem voorkomen. Met zoekkaarten en loepjes bekijken we alle diertjes die  de kinderen ook op hun zoektocht kunnen tegen komen.

De excursie gaat over het UITERWAARDEN project

Je krijgt informatie over de uiterwaarden bij Deventer. En natuurlijk over de organisatie van het project.  Er wordt ook  aandacht besteed aan ruimte voor de rivier en de struintocht in de uiterwaarden. Dit doen we ter plekke in de Ossenwaard.

Na de cursus kan je de kinderen begeleiden tijdens de projecten en  heb je zelf misschien ook  een andere kijk op de natuur. Belangrijk is dat je de kinderen laat genieten van het buiten zijn en dat ze de natuur van dichtbij beleven.

Iedereen die graag iets met kinderen in de natuur wil doen is welkom.

 

De cursus wordt gehouden op woensdagavond: 29 maart, 12 en 19 april

De excursies worden in overleg gepland.

Cursusplaats is de Ulebelt Maatmansweg te Deventer  Tijdstip: 19.30 -21.30 uur

Aanmelden (naam, emailadres en tel. nr.) voor  23 maart!!

bij de leerkracht/contactnatuurouder

Of bij Carla Slange IVN  per mail      tel. 654953