Lezing Vleermuizen


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied komen overal vleermuizen voor. Vleermuizen zijn niet alleen zeer interessante en tot de verbeelding sprekende soorten, ze zijn ook streng beschermd. Vooral met betrekking tot de sloop of renovatie van gebouwen en de sloop van bomenlanen is in Deventer veel onderzoek aan vleermuizen gedaan. Maar eigenlijk weten we niet goed hoe het in de overige gebieden zit met de vleermuizen. De gemeente Deventer wilde weten hoe het zit met de aantallen en verspreiding van vleermuizen om de vleermuisverwachting beter te kunnen inschatten bij projecten. In het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 is er door het buro Ekoza uit Arnhem een verkennend onderzoek gedaan naar boombewonende vleermuizen in opdracht van de gemeente Deventer. Daarbij zijn een hoop gebieden onderzocht: Rijsterborgherpark, Het Nieuwe Plantsoen, Douwelerkolk, Park Brabant, Averlose Houtweg, Landgoed Rande, Oxerhof, Overijssels Kanaal, Frieswijk en het Wechelerveld. Er zijn 8 soorten vleermuizen aangetroffen en op de kaarten zijn in totaal 1200 stippen gezet!

Lezing door Tjeerd Kooij van Ecologisch Adviesbureau EKOZA

Tjeerd Kooij, gerenommeerd vleermuisonderzoeker heeft dit onderzoek gecoördineerd en ook zelf een flink deel van het veldwerk gedaan. Hij zal iets over vleermuizen in het algemeen vertellen en vooral hoe de onderzoeksopzet heeft plaatsgehad en wat de conclusies zijn van het huidige onderzoek. Verder zal het gaan over de rol die vrijwilligers kunnen spelen bij dit type onderzoek. Uiteraard is de Vleermuiswerkgroep Deventer ook aanwezig. Na afloop van de lezing gaan we buiten nog even met de Batdetector op pad om vleermuizen waar te nemen.

dwergvleermuis

Graag opgave vóór 16 april :

Dank voor uw opgave! We verwachten u op maandag 18 april bij de Ulebelt, de zaal is open vanaf 19 uur. Lezing start om 19.30 uur.