Gemeenteraad geeft De Ulebelt een kans!

bedanktDe gemeenteraad heeft donderdagavond het College van B&W opdracht gegeven om de bezuinigingsvoorstellen op een aantal plaatsen aan te passen voor de besluitvorming die in juni zal plaats vinden. Een van die aanpassingen die door het College moet worden doorgevoerd is het níet uitvoeren van een bezuiniging van 100.000 op de kinderboerderij van DeUlebelt. Een motie van zes partijen, de PvdA, CU, GL, SP, CDA en D66, werd aan het eind van de lange raadsvergadering aangenomen.

Dit betekent dat in juni in de aangepaste voorstellen deze bezuiniging niet meer in deze vorm kan opgenomen. Er kunnen nog wel andere voorstellen worden opgevoerd, maar voor zover die betrekking hebben op De Ulebelt, lijken die niet gemakkelijk te kunnen rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

We moeten dus nog even wachten op definitief uitsluitsel, maar het ziet er heel goed uit!

We hebben dit kunnen bereiken dankzij de steun van meer dan 30 deskundigen, (zorg)instellingen, natuur- en milieu organisaties, zowel landelijk, provinciaal, als uit Deventer en natuurlijk ook de vele scholen , BSO’s en kinderdagverblijven uit Deventer. Maar ook door de enorme inzet van iedereen die heeft geholpen met het verzamelen van de handtekeningen en steunbetuigingen. Donderdagmiddag konden we samen met heel veel kinderen maar liefst 11.486 steunbetuigingen overhandigen aan de burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad. Deze steun is overweldigend! Bijna 12% van de Deventer bevolking staat achter ons! Wij zijn trots op alle mensen, volwassenen en de kinderen, dat ze zich zo hebben laten horen! Daarmee geven jullie De Ulebelt recht van bestaan, en daarvoor zullen wij ons, bestuur, team en alle vrijwilligers, onze uiterste best doen om De Ulebelt ook de komende jaren die belangrijke plek in Deventer te zijn die we nu ook zijn.

1 april, op 2e paasdag is het Jonge Dieren Feest. U bent natuurlijk van harte welkom! En als u ons verder wilt ondersteunen, word Vriend!

En tot slot, misschien zijn we uw steun in juni nog een keer nodig. Ik hoop dat we dan ook weer op u mogen rekenen!

Namens het volledige Ulebelt team,  Kor Braams