Gezocht: adviseurs voor de toekomst

Adviseurs voor de toekomst: plastic soep in de IJssel

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kruipen in de huid van een adviesbureau en werken samen met professionele opdrachtgevers uit de regio. Doet jouw klas of school ook mee? Deelname is kosteloos. Er is nog plek voor een school uit Deventer!

Schone rivieren

80% van het plastic afval in zee komt uit de rivieren. Langs de uiterwaarden heeft het zwerfafval een desastreus effect op de riviernatuur en ook wereldwijd vormt die plastic soep een bedreiging voor mens en dier.

Binnen het programma Schone Rivieren werken IVN Natuureducatie, Stichting de Noordzee, de Plastic Soup Foundation en honderden vrijwilligers samen om de vervuiling in kaart te brengen en op te lossen. Ook langs de Overijsselse IJssel ligt veel afval. Daarom zijn de partners van het programma Schone Rivieren op zoek naar Woordvoerders van de Rivier. Zij zoeken manieren om de IJssel en haar uiterwaarden schoner te maken, het afvalprobleem bij de bron aan te pakken en inwoners de rivier en bijbehorende natuur meer te laten waarderen.

Graag dagen zij het voortgezet onderwijs uit Kampen, Zwolle, Olst-Wijhe en Deventer uit hier over na te denken.

Bedenkt jouw klas de oplossing?

Adviseurs van de toekomst

Bij Adviseurs van de Toekomst werkt een klas aan een serieuze opdracht van een externe opdrachtgever. Deze opdrachtgever is één van de partners van het programma Schone Rivieren. De leerlingen geven advies over vraagstukken als ‘Waarom gooien mensen hun afval in de natuur en hoe kunnen we dat voorkomen?”, “Hoe kunnen we plastic uit de Overijsselse rivieren filteren?’ en ‘Wat zijn de grootste vervuilers en hoe kunnen we het probleem bij de bron aanpakken?’

Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een projectmatige manier aan de slag. Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het adviesbureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onderzoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement. Zo verbindt Adviseurs van de Toekomst bedrijfsleven en maatschappij met het onderwijs.

Praktische informatie

• Het project vindt plaats tussen januari en juni 2022, de school kan zelf de exacte periode bepalen.

• De tijdsbesteding van een klas is variabel (minimaal 32 uur) en maatwerk.

• Het kan in projectdagen worden ingevuld, maar ook tijdens reguliere lesuren over een langere periode.

• Mogelijke vakken: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, technasium, NLT, O&O, life & science, mens & natuur, mens & maatschappij, avo of maatschappelijke stage (combi is mogelijk).

• De didactiek van verhalend ontwerpen leent zich voor elk schooltype, jaar en niveau.

• Deelnemende docenten volgen een korte workshop, waarin de methodiek wordt uitgelegd, dieper wordt ingegaan op het thema, de opdrachtgever, de voorliggende opdracht en de praktische uitvoering (draaiboek) op school.

• Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelden

Heeft u belangstelling voor Adviseurs van de Toekomst of wilt u meer informatie? Neem contact op met Maike Nelissen, M.Nelissen@ulebelt.nl of 0570 653 437 . Wij komen graag bij je op bezoek voor een verkennend gesprek.