Gezocht: bestuurders voor de Ulebelt

De Ulebelt

De Ulebelt stimuleert al 21 jaar de bewoners van haar werkgebied om een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Dat doen we door een mix van recreatie en educatie met het oog op rechtvaardigheid, welzijn en welvaart van alle huidige wereldburgers, met behoud van kansen op ontwikkeling voor toekomstige generaties. Tegelijk brengt de Ulebelt mensen en kinderen in een stedelijke samenleving als Deventer in nauw contact met de natuur en de dierenwereld.

Organisatie

De Ulebelt wordt gerund door een klein team van professionals, ondersteund door een grote groep van vrijwilligers, inclusief het bestuur van de Stichting. De Ulebelt wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de gemeente Deventer via een prestatieovereenkomst. Daarnaast genereert de Ulebelt eigen inkomsten via zorgverlening (boerderij en tuinen), door het uitvoeren van duurzaamheidgerelateerde projecten voor overheden en bedrijven en via sponsors en donateurs.

Samenwerking

In de opzet en de exploitatie van de Ulebelt werken veel partijen samen. Natuur- en Milieu-organisaties maken gebruik van gebouwen en terrein en helpen mee bij het bijzondere beheer daarvan. De Ulebelt participeert daarbij in het Platform Natuur & Milieu  en verhuurt een deel van haar terrein aan de Ecologische Moestuinvereniging  en de schooltuinen. Ook met andere maatschappelijke organisaties werken wij samen in de uitvoering van uiteenlopende projecten, waaronder Sam&Ko. Hiermee bundelen wij deskundigheid en krachten.

Een nieuwe koers: Ulebelt 3.0

In 2018 heeft de Ulebelt gekozen voor het moderniseren van de koers en het bedrijfsmodel: de maatschappelijk vraag naar verduurzaming verandert en Nederland staat voor belangrijke uitdagingen. Daarin wil en kan de Ulebelt een toonaangevende rol spelen. Op dit moment wordt de nieuwe koers, die de werknaam heeft ‘Ulebelt 3.0’ verder uitgewerkt. Kortom: de Ulebelt staat voor een nieuwe opgaven waaraan we enthousiasme werken.

Versterking van het bestuur

De Ulebelt zoekt versterking in het bestuur om de nieuwe koers en bijbehorende kansen mede vorm te geven. Daarnaast loopt over enige tijd de zittingstermijn van twee bestuursleden af. Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen.

Profiel

Wij zoeken enthousiaste bestuursleden die energie krijgen van het helpen opbouwen van Ulebelt 3.0. Bij voorkeur heb je ervaring op een van de vlakken HRM, juridische zaken of ondernemerschap. Daarnaast is het een pré als je

  • affiniteit en mogelijk kennis hebt van duurzaamheid, natuur en milieueducatie
  • bekend bent met ontwikkelingen in zorg en recreatie
  • een netwerk hebt in de Deventer samenleving en politiek
  • zo mogelijk ervaring hebt als bestuurder  of in vrijwillig/onbetaald bestuurswerk van een organisatie met betaalde krachten en vrijwilligers
  • Bereidheid en mogelijkheid hebt om voldoende tijd aan de bestuurstaak  te besteden (indicatie: gemiddeld 4 uur per 2 weken)

Voor nadere informatie kunt je terecht bij Peter Hermans, voorzitter (06-51155228, peter.hermans@kpnmail.nl) bereikbaar na 18.00 uur.