Green Deal Scholen

Een goed onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Helaas laat het binnenklimaat en de energieprestatie van de meeste van de circa 9.000 schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland te wensen over. Om hier iets aan te doen is in november 2014 de Green Deal Verduurzaming Scholen gesloten tussen Rijksoverheid, onderwijssector en gemeenten. Doel van de afspraken is om op grote schaal de realisatie van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities op het gebied van energie (besparing en duurzame energieopwekking) en verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen.
Duurzaamheid is, ondanks de vele voordelen die het kan opleveren, helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid bij de renovatie, transformatie en het onderhoud van schoolgebouwen. Uit onderzoeken blijkt dat de oorzaak van het uitblijven van die versnelling voor een belangrijk deel ligt bij het ontbreken van kennis, inzicht en passende financiering. Daarnaast sluit het aanbod vaak niet aan op de vraag. Ook blijkt dat de expliciete vraag naar duurzaamheid nog beperkt is en dat de aangedragen (deel)oplossingen nog onvoldoende op die vraag aansluiten.
De Green Deal Verduurzaming Scholen hoopt – o.a. met een landelijke kennisportal & helpdesk – de drempels richting het op grote schaal verduurzamen van schoolgebouwen weg te nemen.
Meer informatie over Green Dealgreendeal scholen logo

 

Energie-educatie

Samen met andere natuur0- en milieu-educatieve centra in Nederland buigt de Ulebelt zich over het portfolio van een goed aanbod aan energie-educatie. Want  leren over energie en energiebesparing gaat goed samen als de school tegelijkertijd bezig is concrete maatregelen te nemen.  Op de website energieeducatie.nl is al meer te lezen over het aanbod. Op dit moment heeft de Ulebelt  al een overzicht van het huidige educatieve materiaal binnen Deventer.

zonnestroom klein