Aan de slag met een groen schoolplein!

Steeds meer scholen gaan aan de slag met de aanleg van een groen schoolplein. De Ulebelt kan scholen hier ook in ondersteunen en adviseren. De provincie Overijssel heeft per 11-1-2019 een subsidieregeling opengesteld voor scholen. In 2019 is geld voor 100 scholen beschikbaar, met een maximum van 10.000 euro per school. Hier zijn wel voorwaarden aan gesteld.

Scholen die meer willen weten of advies nodig hebben hierin, kunnen altijd contact opnemen met de coördinator educatie bij de Ulebelt, Maike Nelissen. Zij heeft al jaren ervaring met groene speel- en schoolpleinen, o.a. vanuit Stichting Springzaad, en heeft ook zitting in het provinciale programmateam voor de provincie Overijssel.

In Deventer zijn al een aantal goede voorbeelden van groene schoolpleinen te zien. Zo heeft Kindcentrum Rivierenwijk een prachtig natuurlijk speelplein voor de deur, OBS Slingerbos opende in schooljaar 2018-19 haar groene schoolplein en Montessorischool de Ontdekking heeft maar liefst twee natuurpleinen.


Alle schoolpleinen groen in 2025!


De provincie Overijssel is een programma gestart om tot 2025 alle scholpleinen in Overijssel te vergroenen. Door het op gang brengen van een heuse groene schoolpleinbeweging, willen we zoveel mogelijk scholen inspireren en motiveren voor een groen schoolplein. Op de website Groene Schoolpleinen Overijssel vind je alle informatie over dit programma, achtergrondinformatie, subsidieregeling en leuke nieuwtjes.


Uit de tekst van provinciale regeling:

Per school is er een bedrag van €10.000,- beschikbaar. U kunt dit bedrag besteden aan:
Inhuur procesbegeleider;
Inhuur ontwerper; en aan
Fysieke realisatie van het groen op het schoolplein: bijvoorbeeld door het inhuren van een hovenier of groenbedrijf die helpt bij de aanleg van groene pleinonderdelen en speelaanleidingen.
Voorwaarde is dat u minimaal €7.500,- van de €10.000,- besteedt aan de fysieke realisatie van het groene schoolplein. Ook wordt verwacht dat u als school zorgt voor minimaal €7.500,- cofinanciering in bovenstaande kostenposten. Dat bedrag hoeft nu nog niet op uw bankrekening te staan. Het is wel belangrijk dat u een realistisch plan of een toezegging heeft om op korte termijn aan dit bedrag te komen, zodat u het bij de uitvoering beschikbaar hebt en inzet.

Alle voorwaarden van de regeling kunt u nu al vinden op de volgende site. Zoals gezegd zal de regeling vanaf 11 januari 2019 open gaan en kunt u via dezelfde site uw aanvraag indienen.

Een groen schoolplein biedt prachtig educatief materiaal, ook voor uw lessen. Door naast groen ook zand en water te gebruiken in het ontwerp, ontstaan er voor kinderen mogelijkheden om hun spel te exploreren, vernieuwen, verbeelden en creëren. De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems. Als u de juiste planten kiest, kunt u zelfs voedsel en bescherming bieden aan bepaalde planten en dieren.

Begeleiding vanuit het programmateam
Vanuit het programmateam bieden we op verschillende manieren begeleiding en ondersteuning bij het vergroenen van uw schoolplein. Zo vindt u op de website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl een stappenplan voor het vergroenen van uw schoolplein. We geven bij elke mogelijke stap tips en handvatten om tot een zo groen en duurzaam mogelijk groen schoolplein te komen.
Afhankelijk van uw startsituatie kunt u ervoor kiezen om nu zelf een procesbegeleider en/of ontwerper in te huren. De procesbegeleider kan u begeleiden met bovengenoemd stappenplan.
In de week van 7 januari komt een lijst met mogelijke begeleiders op de website te staan. Al de mensen die op deze lijst staan hebben de nodige ervaring. Komt u er niet uit, dan kunnen we u adviseren.
U kunt altijd zelf uw keuze maken en u maakt ook zelf de afspraken met een procesbegeleider en/of ontwerper. NB: kiest u voor een procesbegeleider of ontwerper die niet op onze lijst staat, dan moet deze voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie daarvoor de regeling).

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze regeling of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via groeneschoolpleinenoverijssel@ivn.nl.

Let op: er kunnen in eerste instantie maximaal 100 scholen gebruik maken van de regeling. Wees er dus snel bij!
Wij kijken er naar uit om samen met u onze ambitie waar te maken: alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025!

Meer info over de regeling

Nieuws groene schoolpleinenFilmpje groene schoolpleinen