Een volgende netwerkbijeenkomst is op dinsdagavond 16 januari 2018, dan organiseren we een bijeenkomst in de Fermerie in Deventer. aanmelden graag via dit opgaveformulier.

Opgave Netwerkbijeenkomst