‘Ik heb gezien dat putdeksels eraf knallen’

Buren helpen elkaar met regenwaterafkoppeling en de aanleg van groene daken. Zo overstroomt het riool minder snel en gaan ze het ‘stedelijk hitte-eilandeffect’ tegen, want onze zomers worden warmer.  

Minder kans op overstroming
“De afvoer van water is een issue als je steden verhard en bebouwd,” aldus Elko Petten, buurtbewoner in Colmschate. “Ik heb gezien dat de putdeksels eraf knallen en tijdens een excursie naar de waterzuivering zag ik dat tijdens een regenbui waterbassins heel snel vollopen. Het is verspilling als het vieze rioolwater wordt verdund met relatief schoon regenwater. Hierdoor wordt zuiveren tijdrovend en kostbaar. Afkoppelen is dus leuk en zinvol en nu is er een goede subsidieregeling.”   

De Ulebelt legt aan buurtbewoners uit hoe je regenwater kunt behouden voor verkoeling, want door deze maatregelen blijft het kostbare regenwater in de stad. Hierdoor wordt de bodem gezonder en zorgen bomen en struiken voor verkoeling. Dat maakt het stedelijk hitte-eilandeffect kleiner. Als veel mensen en bedrijven dit oppakken, overstroomt ook het riool minder snel bij veel regenval.

Ook legt de Ulebelt uit wat de voordelen zijn van een groen dak. Al doen de meeste mensen dat in eerste instantie om esthetische redenen. Lieveke Kremers, buurtbewoner op de Worp, was betrokken bij het vergroenen van ruim 350 m2 dakoppervlak. “Een dak met mooie grassen en sedum was een oude wens. Het is nu zo’n mooi gezicht als ik door het raam van mijn dochters kamer naar buiten kijk. In onze wijk waren buren al actief bezig met regenwaterafkoppeling. Op een avond hebben we een Tuinatelier georganiseerd waarbij de Ulebelt en de Regenwaterambassadeurs een workshop gaven. Er bleek toen voldoende animo om met de buurt het vergroenen van daken op te pakken. Met een flink aantal vierkante meters, kwamen we in aanmerking voor subsidie van het Waterschap.”

Ook bij Elko is de eerste reden om het dak te vergroenen een esthetische. Elko: “Een groen dak is hartstikke mooi. Bovendien, als ik nu op een warme dag het raam openzet, ruik ik teer. Dat ruik ik straks niet meer. Natuurlijk weet ik dat een groen dak meer voordelen heeft, maar dat is ‘zo’n rijtje dat je uit je hoofd leert: meer biodiversiteit, wateropvang, verkoeling, behoud van je dakbedekking, geluidsdemping.’  Vanuit de Ulebelt voegen we toe dat het ook betekent dat je geen airco hoeft te kopen en dat meer biodiversiteit en verkoeling je écht leukere zomers gaat opleveren.

stedelijk hitte-eiland