Joel Salatin naar Nederland

joelsalatinDe ‘meest innovatieve boer ter wereld’ Joel Salatin komt naar Nederland. Met het verhaal over zijn hartgrondige manier van boeren, waarmee hij de landbouw werkelijk toekomst geeft: niet als last, maar als een lust. Daarvoor neemt hij zo ongeveer alle conventies van de landbouw op de schop, behalve waar het per saldo allemaal om gaat: ambacht, voedsel, bodem en klimaat.

Joel Salatin komt naar Nederland om zijn kennis en ervaring te delen. Met zijn manier van boeren en de inrichting van zijn bedrijfssysteem inspireert hij vernieuwers in de hele wereld. Want overal spelen dezelfde vragen – actueel en zelfs urgent – over landbouw, voedsel, gezondheid, bodem, water, klimaat, werkgelegenheid, duurzaamheid, cultuur, en nog wel meer. Op initiatief van De Waard Eetbaar Landschap verzorgt Salatin verschillende presentaties, en een tweedaagse cursus over het wat, waarom en hoe van zijn totaallandbouw. Het openbare deel van Joel Salatins bezoek loopt van 9 t/m 11 mei 2014. Publieksbijeenkomsten zijn op donderdagmorgen 8 mei, in Hengevelde of op 9 en 10-11 mei in Wageningen/ Amsterdam, zie hier. De Ulebelt is partner binnen de organisatie rondom de toernee. Eerlijk eten, daar lopen wij warm voor.

Zijn visie en expertise zijn zo inspirerend voor zowel boeren en plattelandsvernieuwers als consumenten, dat hij een fors deel van het jaar op reis is om zijn verhaal over voedseltransitie van onderop met hoog en laag te delen. Zijn bezoek hier wordt aangewend voor een maximaal effect op de praktijk van de landbouw, en alle verbindingen die deze heeft met de kwaliteit van voedsel, de bodemgesteldheid, het klimaat, de werkgelegenheid op het platteland.

Het verhaal van Polyface farms

Joel Salatin ontwikkelde zijn bedrijf Polyface Farms tegen de stroom in. Op een stuk land met kale, uitgeboerde plekken bouwde hij in de voetsporen van zijn vader gaandeweg een opmerkelijk divers agro-ecosysteem op: een polycultuur waarvan de uiteenlopende, levende onderdelen dankzij slim ontwerp efficiënt op elkaar aansluiten, en samen een vitaal, veerkrachtig en productief organisch geheel vormen. Een model waarmee ook de biologische landbouw de bakens nog flink kan verzetten.

‘Een bloedsomloop van organische stof’, impressie van Salatins ‘totaallandbouw‘ in het Nederlands.   In het Engels op de eigen site

Alle informatie over het publieksprogramma is hier te vinden. Daar kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Verder onder meer een selectie van filmpjes over Salatin en Polyface Farms.

Uitstekend nieuw Brits artikel over Holistic Planned Grazing – de vorm van weidebeheer die voortvloeit uit het werk van Allan Savory .