Kinderboerderij De Ulebelt bedreigd door bezuinigingen

De gemeente stelt voor om 100.000 euro te bezuinigen op de Kinderboerderij.

Dit besluit is dramatisch voor het voortbestaan van de kinderboerderij!

Vindt u dit ook geen goede zaak? Help ons en laat weten dat u vindt dat de kinderboerderij niet moet sluiten! Dat kan door een steunbetuiging per mail te sturen!
raamposter3
De bezuiniging zou al per 1-1-2014 moeten ingaan. Over de bezuinigingsvoorstellen staat een bericht in de Stentor

Kinderboerderij wellicht dicht ten gevolge van bezuiniging

Zie ook: uitzending RTV Oost en uitzending DRTV van 22 februari. Ga voor meer acties naar de Actiepagina!
Gevolgen van dit bezuinigingsvoorstel zijn dramatisch. Het dierenbestand moet drastisch worden verkleind, de boerderijlessen voor kinderen moeten worden geschrapt en ook de openingstijden moeten worden beperkt tot een beperkt aantal dagdelen. Dat kan resulteren in een dierenbestand met alleen nog cavia’s, konijnen en kippen, zonder dierencontactweide. In het ergste geval betekent het sluiting van de Kinderboerderij.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, moet de kinderboerderij 100.000 euro bezuinigen. Na de forse bezuinigingen van de afgelopen twee jaar (75.000 euro) betekent dit dat De Ulebelt daarmee terug is op het niveau van 2006. Dat wil zeggen voordat de gemeente opdracht gaf het centrum uit te breiden met een Kinderboerderij.

De Ulebelt is de laatste jaren uitgegroeid tot een educatief centrum met een fantastische uitstraling waar de gemeente trots op kan zijn. De ontwikkeling van een professionele kinderboerderijfaciliteit met goede stal- en opslagvoorzieningen, twee prachtige uitdagende speelplaatsen en een leuke kiosk heeft de nodige inspanningen gekost. Daarvoor heeft De Ulebelt recentelijk twee landelijke keurmerken ontvangen. Dit alles is echter alleen mogelijk door het werk van professionele dierverzorgers en terreinbeheerders, samen met de inzet van de vele vrijwilligers en financiële ondersteuning door onze Vrienden, Sponsors en de NV Milieucentrum.

Sociale functies

De kinderboerderij vervult naast haar educatieve functie ook een aantal belangrijke sociale functies. Zo werken er op ons terrein mensen met een verstandelijke en fysieke beperkingen, maar ook mensen met een tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt hervinden hier hun arbeidsritme en werkplezier. Kinderen met een verstandelijke beperking helpen onder begeleiding mee op de boerderij. De Ulebelt werkt momenteel hard aan het verkrijgen van het keurmerk voor zorgboerderijen. Dit kan allemaal dankzij de multifunctionele inzet van ons personeel. Zo zijn er belangrijke win-win situaties ontstaan waar de gemeente zo op aan dringt. Ook deze functies dreigen te komen vervallen. Tot slot heeft De Ulebelt met haar tuinen, boerderij, speelplaatsen, poelen en dierenweiden, een bijzondere functie in de wijk. Mensen recreëren en ontmoeten elkaar op ons terrein. Ook dat is een belangrijke functie in een wijk met beperkte sociale voorzieningen. Het zal duidelijk zijn dat het maatschappelijk en publieke belang van de Kinderboerderij groot is.

– Kinderen van de basisscholen krijgen lessen over dier, natuur, voedsel, agrarische beroepen, milieu en duurzaamheid. Dit door te doen, luisteren, ruiken, voelen en te proeven. Kortom ze beleven het zelf.

– Leerlingen vanuit agrarisch onderwijs vinden bij De Ulebelt hun vakgerichte stage. De Ulebelt is een door Aequor erkend leerbedrijf.

– Volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking zijn op therapeutische basis actief met dagbestedingen.

– Bijna 100 vrijwilligers zijn op de kinderboerderij actief en helpen mee in de dier- en terreinverzorging, horecadiensten of evenementenorganisatie.

– De kinderboerderij biedt betaalde banen aan dierverzorgers en terreinmedewerkers. Deze professionals bieden begeleiding aan tientallen werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt die op detacheringsbasis bij De Ulebelt actief zijn.

– De kinderboerderij ontvangt naar schatting ruim 50.000 bezoekers per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2007 bij de start van boerderij.

Waarde behouden

De Kinderboerderij is een essentieel, volledig geïntegreerd instrument in de functie van De Ulebelt als educatief centrum op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. En dat Natuur en Milieu Educatie werkt is al lang wetenschappelijk bewezen door onderzoeken naar lange termijn effecten. Houding en gedrag ten opzichte van natuur, milieu en eigen leefomgeving worden positief beïnvloed. Natuur en Milieu Educatie is essentieel voor een meer duurzame samenleving. Dit sluit nauw aan bij de lange termijn doelstellingen van de gemeente Deventer. Wij zullen de gemeenteraad vragen om de waarde van De Ulebelt voor de gemeente te behouden. Verder roepen we iedereen op om ons daarbij te helpen en ons via www.ulebelt.nl een ondersteuning toe te mailen.