Kippen moeten afgeschermd vanwege maatregelen vogelgriep

Toen de kippen nog vrij mochten rondlopen buiten en hun toekomstige kippenvilla inspecteerden…..

Vrijdag 8 december is er vogelgriep geconstateerd in Biddinghuizen, een besmettelijke variant, waardoor er landelijke maatregelen zijn uitgevaardigd ter preventie van de verspreiding van het virus. Voor onze Kinderboerderij geldt daarom dat de kippen afgeschermd moeten zijn: geen contact mogelijk met wilde vogels of hun uitwerpselen, en geen direct contact met publiek. Er is geen sprake van een gezondheidsrisico voor publiek. De Vereniging van Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (VSKBN) houdt op haar website de actuele situatie bij: klik hier voor meer info.

De recente verbouwing van onze kippenhokken had al rekening gehouden met mogelijke afschermingsplicht in de toekomst (ervaring van de afgelopen twee winters met vogelgriep). Het afschermen van de kippen kan nu makkelijker gerealiseerd worden, waarbij ook met het welzijn van de kippen beter rekening kan worden gehouden.

Uit de toelichting van de VSKBN:

Maatregelen vogelgriep 
Maatregelen voor kinderboerderijen, dierentuinen en hobbyhouders:

  • Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.
  • De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Bezoekers mogen niet in de verblijven van pluimvee en watervogels (risicogevogelte), maar het is wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
  • Alleen de mensen die de dieren verzorgen of wanneer noodzakelijk voor de gezondheid of welzijn van de dieren (bv. dierenarts) en gezondheid van personen hebben toegang tot de verblijven.Link naar: Regeling maatregelen preventie vogelgriep Biddinghuizen 2017

Toelichting op afschermplicht: Dit betekent dat houders passende maatregelen nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de gehouden vogels in contact komen met in het wild levende vogels en hun uitwerpselen of vogels van andere houders. Deze maatregelen kunnen per situatie verschillen.