Leidinggevenden centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie op bezoek

Donderdag 10 september vond bij de Ulebelt de jaarlijkse GDO-bijeenkomst plaats met als centrale thema toekomstbestendigheid. Het GDO-netwerk (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), bestaat uit zo’n 100 gemeenten en even zovele lokale organisaties zoals de Ulebelt.

In werksessies kwamen samenwerking op centrale duurzaamheidsthema’s aan de orde, de mogelijkheden voor gezamenlijke marketing en PR en de wensen voor ondersteuning vanuit het GDO. Voor velen een kans om na maanden van corona eindelijk weer collega’s live te spreken en samen te bouwen aan de toekomst. Het programma vond ook deels plaats in het DuurzaamheidsCentrum, waar wethouder Carlo Verhaar en Ulebelt projectmanager Estella Franssen kansen en mogelijkheden samen hebben verkend om elders in het land dergelijke centra van de grond te krijgen.
Met een zonnige dag en (h)eerlijke catering werd het een inspirerende en productieve dag voor iedereen.

Binnen het GDO-netwerk werken lokale natuur- en duurzaamheidsorganisaties in nme (natuur- en milieu-educatie) samen om:    

– natuur- en milieueducatie te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie

– doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden en te ontwikkelen

– competenties te ontwikkelen

– aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen.

Als laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen zij als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.

Meer informatie op https://vereniginggdo.nl/nme-netwerk/

Ontvangst bij Duurzaamheidscentrum door Carlo Verhaar
Start van programma bij Ulebelt, coronaproof
Heerlijke catering