Lezing over de Klauwieren dinsdag 24 april

Lezing over de Klauwieren

Klauwieren zijn zeldzame vogels in Nederland. Gelukkig zijn ze bezig met een comeback. Om dat succes te vieren heeft de Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek Nederland de Klauwieren uitgeroepen tot vogel van 2012. De Ulebelt wil graag aandacht besteden aan deze bijzondere vogel en organiseert dinsdag 24 april een lezing over dit thema.

Spreker van deze avond is Marijn Nijssen. Hij is ecoloog en doet onderzoek naar de Klauwieren. Hij werkt bij de stichting Bargerveen dat is begonnen met onderzoek te doen in het hoogveengebied Bargerveen. Daar startte ook het onderzoek naar de sterke groei van de populatie Grauwe Klauwieren, als gevolg van natuurbeheer. Deze soort bleek een goede indicator voor een goed functionerende levensgemeenschap. Sindsdien is het werkterrein verbreed naar andere Nederlandse landschappen en beheersmaatregelen.

Andere lezingen

De Ulebelt organiseert dit voorjaar een aantal interessante en levendige lezingen over de bij, de klauwier en de bever. Al deze dieren zijn door verschillende organisaties uitgeroepen tot dier van het Jaar 2012.

 

3 april – lezing over de Bij door Arie Koster, oprichter van de bijenhelpdesk

24 april – lezing over de Klauwieren door Marijn Nijssen van de stichting Bargerveen

9 mei – lezing over de Bevers door Robert Pater van Stichting Landschap Overijssel

 

Alle lezingen zijn op De Ulebelt

Maatmansweg 3 in Deventer

Kosten: € 5,- (€ 3,50 voor Vrienden en vrijwilligers van De Ulebelt)

Tijd: 20:00-22:00