Veel mensen laten hun erfenis na aan familie en vrienden. Zij zijn logischerwijs de eerste mensen waar u aan denkt wanneer u uw testament opstelt en nadenkt over wat er met uw geld en spullen gebeurt na uw overlijden. Maar wist u dat het ook mogelijk is om een gedeelte van de erfenis na te laten aan een goed doel? Dit kan door in uw testament een legaat op te nemen.

Wat is een legaat?

Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag dat een bijzondere bestemming heeft. De bijzondere bestemming kan zijn dat het legaat is toegewezen aan een specifiek iemand in de familie of aan een vriend. Ook is het mogelijk om met een legaat iets na te laten aan een goed doel.

Schenken aan De Ulebelt

De Ulebelt heeft een speciale ANBI-status. Hierdoor kunt u een deel van uw nalatenschap aan de Ulebelt schenken. Het is belangrijk dat u hiervoor een legaat opneemt in uw testament, waarin u duidelijk omschrijft wat u na wilt laten aan de Ulebelt. Een testament is alleen rechtsgeldig als dit bij een notaris is opgesteld en vastgelegd.

Veel goede doelen, culturele of wetenschappelijke instellingen en organisaties met een bepaalde levensbeschouwing hebben een ANBI-status. Dit betekent dat wij geen erfbelasting betalen wanneer wij de erfenis ontvangen. Hierdoor kunnen wij de volledige opbrengst van de nalatenschap gebruiken om ons doel te verwezenlijken.

Wat gebeurt er na uw overlijden?

Wanneer u komt te overlijden zal er na uw uitvaart een moment zijn waarop de notaris contact opneemt met de erfgenamen. Wanneer de overledene geen uitvaartverzekering had, kunnen de kosten voor de uitvaart alsnog worden betaald vanuit de nalatenschap. Wanneer de overledene wel een uitvaartverzekering had, worden de kosten van de uitvaart uiteraard door deze verzekering gedekt.

Als er in het testament een executeur is benoemd, handelt deze de verdeling van de erfenis af zoals in het testament staat beschreven. Uiteraard is de notaris altijd bereid om te helpen als de executeur er zelf niet uitkomt. Als de waarde van de erfenis is bepaald en alle eventuele schuld is afbetaald, wordt de erfenis verdeeld. Het legaat dat stelt dat een deel van de erfenis ten goede komt aan de Ulebelt, wordt dan ook daadwerkelijk aan het goede doel geschonken.

Lees meer over uitvaartverzekeringen, van Monuta