Meer dan 100 soorten wilde bijen in Deventer

Het gaat goed met de bijen in Deventer! Dat blijkt uit het inventariserend onderzoek van Jan Smit en drie mede-onderzoekers, dat in het kader van het ‘Jaar van de Bij’ is uitgevoerd. Hij presenteerde de resultaten afgelopen dinsdag tijdens een zeer drukbezochte avond georganiseerd door De Ulebelt, KNNV en de stadsecoloog Erik Lam van de gemeente Deventer. Ruim 100 soorten, veel meer dan de stadsecoloog verwachtte, hebben de onderzoekers gesignaleerd. Dat zijn ook meer soorten dan een vergelijkbaar onderzoek uitwees, uitgevoerd door bijendeskundige Arie Koster in 1999. Jan Smit overhandigde na afloop van de lezing het rapport ‘Wilde bijen in Deventer 2012’, aan de wethouder Margriet de Jager. In het rapport zijn adviezen opgenomen omtrent het beheer van de openbare ruimte.

Succesfactoren voor wilde bijen zijn onder meer de combinatie van voldoende bloemen en open, zanderige plekken. Per gebied konden de onderzoekers goede adviezen afgeven aan de gemeente voor toekomstig beheer, zoals minder en vooral later maaien van grasland.
Naast beheersadviezen voor de openbare ruimte kunt u ook zelf ook zorgen voor een goede bijenstand. Dit bereikt u door in uw tuin plekken voor nestgelegenheid en voor plekken met bloemen te zorgen. Meer informatie over het inrichten van een bijvriendelijke tuin kunt u krijgen bij De Ulebelt.

Een exemplaar van het onderzoeksrapport is op verzoek verkrijgbaar via De Ulebelt of stadsecoloog Erik Lam