Rond de thema’s afval, diftar en wecycle werkt de Ulebelt samen en vaak in opdracht van Circulus/Berkel Milieu, een prima samenwerking.

De inzameling van luierafval en distributie van inzamelzakken voor plastic afval op ons terrein vindt al jaren plaats. Inmiddels is er ook een inzamelpunt voor Wecycle en een kledingcontainer.

Afvalscheiding op school

In het lesprogramma Diftar voor het basisonderwijs werd advies gegeven aan scholen over het invoeren van afvalscheiding op de school. In opdracht van van Circulus/Berkel Milieu ontwikkelde de Ulebelt een educatieprogramma, met een keuzemenu voor verschillende nivo’s, van een Afvalscheidingsspel, een kringgesprek rond de Achtergelaten Vuilniszak, waardendiscussies tot een afval-analyse. De leerlingen die aan het educatieprogramma meededen, gaven voorlichting over dit onderwerp aan de overige klassen en de ouders. Liefst 27 scholen meldden zich aan voor dit programma. Door deelname aan het educatieve programma mogen scholen hun eigen afval, mits goed gescheiden, meegeven met de huishoudelijke inzameling. De Ulebelt begeleidt de scholen bij de invoering van afvalscheiding.

Scholen gaan zo fors besparen op hun uitgaven, grote hoeveelheden waardevolle grondstoffen verdwijnen niet meer in de afvalverbrandingsoven en leerlingen snappen beter theorie en praktijk van afvalscheiding. Dat kan een vanzelfsprekendheid worden, net als tandenpoetsen.

Meer informatie: Projectreferentie Ulebelt – Afvalscheiding voor het basisonderwijs

afvalaftrap cleanwise