Buurtcomposteren

De Ulebelt werkt samen met de Brabantse Milieu Federatie, Initiatief Bewust Bodembeheer, adviesbureau Royal Haskoning en De Waard Eetbaar Landschap, aan een project rondom compost.

In 2014 heeft een consortium van vier partijen een studie uitgevoerd naar haalbaarheid van het lokaal verwerken en toepassen van de GF-fractie door burgers in de bebouwde omgeving. De samenvatting van dit onderzoek staat hier:

Samenvatting haalbaarheidsstudie Composteren in de buurt

Meer info: Projectreferentie Ulebelt – GF-inzameling