Groene buurtprojecten in beeldlogo groene loper deventer

IVN Overijssel en De Ulebelt verbinden in het project Groene Loper Deventer bestaande buurtinitiatieven in het groen, en maken deze initiatieven zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. Interesse? Neem contact met ons op!

Kaart met groene buurtinitiatieven  Groene Loper Deventer

De Groene Loper Deventer verbindt

Er zijn veel mensen in Deventer actief om hun eigen omgeving en buurt groener te maken, bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, een wijkmoestuinproject te beginnen, een natuurspeelplek te ontwikkelen, of wandelroutes uit te zetten. Hierdoor knappen buurten en wijken op, leren buurtbewoners elkaar kennen, en genieten meer mensen van de natuur dicht bij huis.

Door de provincie Overijssel is in 2015 geld beschikbaar gesteld om een zogenoemde Groene Loper Deventer te realiseren. De Groene Loper Deventer maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt-)initiatieven in Deventer, van klein tot groot, beter zichtbaar te maken. Zichtbaar voor elkaar, voor professionals, en voor de inwoners van Deventer.

Advies en financiële middelen voor je buurtproject

Hoe de Groene Loper Deventer precies ingericht wordt, wordt besloten in samenspraak met bestaande initiatieven in Deventer. Mogelijkheden zijn leerzame workshops, inspirerende excursies, of praktische uitwisseling van ervaringen. Om (nieuwe) projecten een duwtje in de rug te geven, zijn er bovendien vouchers beschikbaar om groene buurtinitiatieven financieel te ondersteunen. Tot nu toe zijn twee netwerkbijeenkomsten geweest, op 16 april en op 13 mei. Een volgende netwerkbijeenkomst is op maandagavond 24 augustus, dan organiseren we in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Deventer een workshop “Vrijwilligers vinden en binden’ voor de groene buurtinitiatieven. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop, aanmelden graag via de mail. Een Facebookpagina is in ontwikkeling, en we zijn bezig met het uitwerken van een fietsexcursie langs leuke groene buurtinitiatieven. Wil je een volledig overzicht van groene buurtinitiatieven in Deventer, kijk dan ook eens op de gemeentelijke participatiekaart!

Voucher-regeling Groene Loper Deventer

Meer weten over de Groene Loper Deventer, en over de vouchers voor groene buurtprojecten? Website Groene Loper Deventer

Enkele linkjes die op de eerste netwerkbijeenkomst van 16 april ter sprake kwamen:

-Project Floating Flowers , gepresenteerd door Lobke Meekes

-Buurtmoestuin Wijk 5; gepresenteerd door Carla de Wals, met dat leuke filmpje over groene buurtinitiatieven in Deventer , “Alles is gezondheid
-De factsheets van Groen Dichterbij  vol handige informatie voor je eigen project

-Het filmpje over de Icoonprojecten van Groen Dichterbij 2014

 

Meer informatie

De projectleiding van de Groene Loper Deventer ligt in handen van Maike Nelissen van De Ulebelt, en Marieke Ankoné van IVN Overijssel (tevens betrokken bij het landelijke project GroenDichterbij.nl).

Maike is bereikbaar via 0570 – 653 437, m.nelissen@ulebelt.nl, Marieke via 06 – 478 733 94, m.ankone@ivn.nl.