Samen met je buurt de asbestdaken verwijderen van de schuurtjes. Dat kan best, met ondersteuning van de Ulebelt. Zo bleek in september 2022 in de wijk Zandweerd.

Meer weten

van afval tot grondstof

Afval is geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Met hergebruik en recyclen kunnen we de afvalberg enorm verkleinen en besparen we veel energie die nodig is bij het winnen van nieuwe grondstoffen en het produceren van producten. Daar kan je zelf ook iets aan doen.

Meer weten

Op veel (sport)verenigingen gaat al het afval in de grijze container. Terwijl de kosten voor het ophalen van restafval hoog zijn. Daarom heeft de gemeente Deventer oranje containers beschikbaar gesteld voor sportverenigingen. Zo kunnen de verenigingen het verpakkingsmateriaal (pmd-afval) scheiden van overig afval en dat scheelt flink in de kosten!

Meer weten

Compostdag

In maart vindt de jaarlijkse Landelijke Compostdag plaats. Binnen Deventer coördineert de Ulebelt samen met de gemeente Deventer en Circulus het uitdelen van gratis compost om de inwoners te bedanken voor het scheiden van hun afval.

Meer weten

Buurtcomposteren

De Ulebelt werkt samen met de Brabantse Milieu Federatie, Initiatief Bewust Bodembeheer, adviesbureau Royal Haskoning en De Waard Eetbaar Landschap, aan een project rondom compost.

Meer weten

Challenge4change

In het kader van hun MVO-beleid maken bedrijven gebruik van de inzet van de Ulebelt, op diverse terreinen van duurzaamheid. Zo werd bij Sallcon een programma ontwikkeld om afvalscheiding op een hoger plan te brengen. De Ulebelt levert hierbij communicatie: artikelen over afvalscheiding in het personeelsblad, ondersteuning bij inrichting en implementatie van afvalscheiding in het bedrijf, tips en tricks, do’s en don’ts en een verhelderende sorteeranalyse van een zak bedrijfsafval, voor een grote groep managers.