Compostdag

In maart vindt de jaarlijkse Landelijke Compostdag plaats. Binnen Deventer coördineert de Ulebelt samen met de gemeente Deventer en Circulus het uitdelen van gratis compost om de inwoners te bedanken voor het scheiden van hun afval.

Meer weten

Afvalscheiding op school

Rond de thema’s afval, diftar en wecycle werkt de Ulebelt nauw samen en vaak in opdracht van Circulus/Berkel Milieu, een prima samenwerking.

Meer weten

Wecycle

Elektrische apparaten, alles met een batterij of stekker, gooi je niet weg, die moeten terug de recycling in.

Meer weten

Duurzaam bouwen

De Ulebelt verzorgde lessen duurzaam bouwen aan leerlingen uit groep 8; over bouwmaterialen, sloop, hergebruik, energiegebruik, verwarming en isolatie.

Meer weten

Buurtcomposteren

De Ulebelt werkt samen met de Brabantse Milieu Federatie, Initiatief Bewust Bodembeheer, adviesbureau Royal Haskoning en De Waard Eetbaar Landschap, aan een project rondom compost.

Meer weten