Compostdag

In maart vindt de jaarlijkse Landelijke Compostdag plaats. Binnen Deventer coördineert de Ulebelt samen met de gemeente Deventer en Circulus het uitdelen van gratis compost om de inwoners te bedanken voor het scheiden van hun afval.

Meer weten

Buurtcomposteren

De Ulebelt werkt samen met de Brabantse Milieu Federatie, Initiatief Bewust Bodembeheer, adviesbureau Royal Haskoning en De Waard Eetbaar Landschap, aan een project rondom compost.

Meer weten

Challenge4change

In het kader van hun MVO-beleid maken bedrijven gebruik van de inzet van de Ulebelt, op diverse terreinen van duurzaamheid. In samenwerking met stichting Living Green heeft de Ulebelt hiervoor een aanpak ontwikkeld, Challenge4Change genaamd. Hierbij dagen een bedrijf en haar medewerkers elkaar uit om zowel in de werksituatie als thuis resultaten te boeken op een of meer duurzame thema’s, zoals afvalscheiding, energiebesparing, mobiliteit, klimaatadaptatie of gezond eten.

Zo werd bij Sallcon een programma ontwikkeld om afvalscheiding op een hoger plan te brengen. De Ulebelt levert hierbij communicatie: artikelen over afvalscheiding in het personeelsblad, ondersteuning bij inrichting en implementatie van afvalscheiding in het bedrijf, tips en tricks, do’s en don’ts en een verhelderende sorteeranalyse van een zak bedrijfsafval, voor een grote groep managers.