Je kan met je klas een uniek bezoek afleggen bij een boer op korte afstand van de stad! Kom eens kijken met je klas naar de dagelijkse praktijk op een groot melkveebedrijf, bij een legkippenboer of varkenshouder. De boer(in) ontvangt jullie graag, om te vertellen over het werk, het bedrijf en alle vragen te beantwoorden!

Klassebezoek

Het bezoek aan een boerenbedrijf duurt 1,5 uur (exclusief reistijd). Laat de kinderen geschikte kleding aantrekken: kleding die vies kan worden en stevige schoenen of laarzen. Zorg voor voldoende begeleiders van de groep. Ter voorbereiding op het bezoek besteedt de leerkracht van te voren nog een les over het bezoek. De lessuggesties komen van de Ulebelt.

Daarom de boer op!

Een boerderijbezoek als praktijkles voegt veel toe aan de theorie. Door als kind een keer bij een boer in de buurt op bezoek te gaan, krijg je ook meer inzicht in waar voedsel vandaan komt en op welke wijze het geproduceerd wordt. Een boerderijles helpt kinderen bij wereldoriëntatie. Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en ze te bespreken. Ook helpt een boerderijles bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden, zoals meten, determineren, interviewen en onderzoeken. Het geeft bovendien een reëel beeld te geven van de hedendaagse gang van zaken op een landbouwbedrijf. Deze boerderijbezoeken zijn een samenwerking tussen boeren uit de buurt van Deventer, de Ulebelt en LTO Salland. De excursies zijn bedoeld voor groepen 3 t/m 8.

Praktisch

Bezoekdata zijn in onderling overleg. Er zijn verschillende bedrijven die meedoen in dit project. Afhankelijk van de wensen van de school en beschikbare data, bepalen we gezamenlijk welk bedrijf bezocht kan worden met de klas. Een excursie kost 50 euro per klas.

Maak in dit filmpje kennis met een aantal van de boeren die meedoen

Opgeven

Wacht niet te lang met inschrijven! Er is dit jaar plek voor 15 klassen! De excursies starten vanaf het voorjaar. Aanmelden via de digitale nme-gids , mail of per telefoon (0570-65 34 37, vraag naar de educatiewerker Maike Nelissen).