De Ulebelt is bijzonder verheugd dat Rabobank Salland opnieuw heeft aangegeven voor een periode van drie jaar als sponsor van haar activiteiten te willen optreden. Directeur Kor Braams van De Ulebelt en Ed den Besten, directievoorzitter Rabobank Salland, plaatsten onlangs hun handtekening onder het contract. De komende jaren zullen in de samenwerking tussen Rabobank Salland en de Ulebelt met name activiteiten rondom het thema ‘Voeding en Gezondheid’ centraal staan. Zo worden voor het primair en voortgezet onderwijs onder andere projecten georganiseerd rondom  voedselvoorziening en tegen verspilling.

Foto: Directievoorzitter Rabobank Ed den Besten, directeur Kor Braams van de Ulebelt en Gerrit Huijgen, manager Food & Agri Rabobank bekrachtigen de samenwerking met hun handtekening.